01-08 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Altın Cankurtaran Eğitmeni Eğitimi ve ön sınavı’na girmeye hak kazanan adayların dikkatine

01-08 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Altın Cankurtaran Eğitmeni Eğitimi ve ön sınavı’na girmeye hak kazanan adayların dikkatine;

Adayların 01 Aralık 2019 tarihinde saat: 09.00’da İstanbul/Çekmeköy Özyeğin Üniversitesi Kampüsü’nde bulunmaları gerekmektedir.

Adres & Yol Tarifi : https://goo.gl/maps/sQ1tNjh2Rf7HsHT36

Altın Cankurtaran Eğitmen Eğitimi ve Sınavlarının içerikleri, yapılma şekli, istenilen koşullar yürürlükteki Cankurtaran Yönetmeliği ve Talimatına uygun olarak yürütülecektir.

Kurs öncesinde 01 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan ön sınavda başarılı olan adaylar Altın Cankurtaran Eğitmen Eğitimine katılmaya hak kazanacaklardır.

Kurs ön sınavında başarılı olup kursa başlayan adaylardan ilk gün 11. Maddede belirtilen portföylerini içeren bir sunum yapmaları isteneceğinden, en fazla 10 dakikalık bir Powerpoint sunum hazırlamaları gerekmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Kesin liste ilan edildikten sonra, ön sınava katılmayanlara gerekçesine bakılmaksızın sınava katılma bedelinin yarısı iade edilir.
 2. Ön sınavı başarıp kursa başlayan adayların kursa devam etmemeleri, kursu yarıda bırakmaları, ara sınavlarda başarısız olmaları halinde kurs eğitim bedeli iade edilmez.
 3. Ön sınavlara itiraz sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 dakika içinde sözlü ve 1 saat içinde yazılı olarak yapılır. İtiraz bedeli 350 TL dir. İtirazında haklı olana bu bedel geri ödenir. Ön sınavı başarıp kursa katılan adayların kurs sonuçlarına, sonuçlarının internet sitesinde ilanından sonra 2 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bedeli 350 TL dir ve bu bedel ödendikten sonra itiraz yazılı olarak sınav kuruluna iletilir. Adayın itirazı haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir.
 4. Kurs katılacak tüm adayların mevcut TSSF Cankurtarma Talimatında belirtilen katılım koşullarına uygunlukları denetlenecektir.
 5. Kurs günü adayların T.C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini ve yukarıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik gösteremeyen adaylar sınava alınmayacaklardır.
 6. Eksik belge ile başvuru yapan ve koşulları yerine getirmediği görülen adaylar sınava alınmayacaktır.
 7. Kurslarda devam zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılan yoklamalarda devam etmediği tespit edilenler sınavlara alınmaz ve başarısız sayılır.

ALTIN CANKURTARAN EĞİTMEN ADAYLARI

 1. Şahin Özen
 2. Levent Atıl
 3. Hayrettin Hayri Tokmakçı
 4. Metin Savaş
 5. Rıfat Çağlar Kaymak

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü

 

Hakkında