01-08 ARALIK 2019 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK OLAN ÜÇ YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ EĞİTİMİ VE ÖN SINAVI’NA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

01-08 ARALIK 2019 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK OLAN ÜÇ YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ EĞİTİMİ VE ÖN SINAVI’NA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE;

Adayların 01 Aralık 2019 tarihinde saat: 09.00’da İstanbul/Çekmeköy Özyeğin Üniversitesi Kampüsü’nde’nde bulunmaları gerekmektedir.

Adres & Yol Tarifi : https://goo.gl/maps/sQ1tNjh2Rf7HsHT36

Üç Yıldız Eğitmen Eğitimi ve Sınavlarının içerikleri, yapılma şekli, istenilen koşullar yürürlükteki Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına uygun olarak yürütülecektir.

Kurs öncesinde 01 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan ön sınavda başarılı olan adaylar Üç Yıldız Dalış Eğitmen Eğitimine katılmaya hak kazanacaklardır.

 • Sınava katılacak olan adaylar TSSF/CMAS İki Yıldız Dalış Eğitmeni olduğuna dair bröve ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR
 • Sınava katılacak olan adaylar en az lise ya da dengi okul bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR.
 • Kurs ön sınavında başarılı olup kursa başlayan adaylardan ilk gün 11. Maddede belirtilen portföylerini içeren bir sunum yapmaları isteneceğinden, en fazla 10 dakikalık bir Powerpoint sunum hazırlamaları gerekmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Kesin liste ilan edildikten sonra, ön sınava katılmayanlara gerekçesine bakılmaksızın sınava katılma bedelinin yarısı iade edilir.
 2. Ön sınavı başarıp kursa başlayan adayların kursa devam etmemeleri, kursu yarıda bırakmaları, ara sınavlarda başarısız olmaları halinde kurs eğitim bedeli iade edilmez.
 3. Ön sınavlara itiraz sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 dakika içinde sözlü ve 1 saat içinde yazılı olarak yapılır. İtiraz bedeli 350 TL dir. İtirazında haklı olana bu bedel geri ödenir. Ön sınavı başarıp kursa katılan adayların kurs sonuçlarına, sonuçlarının internet sitesinde ilanından sonra 2 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bedeli 350 TL dir ve bu bedel ödendikten sonra itiraz yazılı olarak sınav kuruluna iletilir. Adayın itirazı haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir.
 4. Kurs katılacak tüm adayların mevcut TSSF Donanımlı Dalış Talimatında belirtilen katılım koşullarına uygunlukları denetlenecektir.
 5. Kurs günü adayların T.C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini ve yukarıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik gösteremeyen adaylar sınava alınmayacaklardır.
 6. Eksik belge ile başvuru yapan ve koşulları yerine getirmediği görülen adaylar sınava alınmayacaktır.
 7. Kurslarda devam zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılan yoklamalarda devam etmediği tespit edilenler sınavlara alınmaz ve başarısız sayılır.
 8. Kurs boyunca adayların tüp ve ağırlık hariç dalış kendi takımlarını bulundurmaları gerekmektedir.

ÜÇ YILDIZ EĞİTMEN ADAYLARI

 1. Savaş Bakırtaş
 2. Ümit Can Kaya
 3. Fatih Albayrak
 4. Nevcan Uludaş
 5. Cemal Betmezoğlu
 6. İlker Acar
 7. Öztan Sönmez
 8. Murat Tayfun Altunsoy
 9. Tuncer Mustafa Uysal
 10. Özgür Dara
 11. İsa Alemdar
 12. Alper Burak Küçükkaramıklı
 13. Özgür Özbek
 14. Erhan Onat
 15. Mahmut İgde

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü

 

Hakkında