2.Kademe Antrenörlük Eğitimleri 14 Ocak – 03 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir.

2.Kademe Antrenörlük Eğitimleri 14 Ocak – 03 Şubat 2019 tarihlerinde, branş eğitimleri İstanbul Burhan Felek Kamp ve Eğitim Merkezi ile Burhan Felek Yüzme Havuzu’nda düzenlenecektir.

Son Başvuru Tarihi: 9 Ocak 2019

 • Serbest Dalış (28 Ocak -3 Şubat)
 • Paletli Yüzme (28 Ocak – 3 Şubat)
 • Sualtı Ragbisi (28 Ocak – 3 Şubat)
 • Sualtı Hokeyi (21-27 Ocak)
 • Zıpkınla Balıkavı (21-27 Ocak)

Not: Aynı tarihlerde düzenlenecek olan branşlardan sadece biri tercih edilebilecektir.

ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

 1. Milli sporcular istisna olmak üzere; en az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
 2. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı olmamak,
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis ya da altı aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,
 4. (Değişik:28.09.2017 -Tal/1. md.) En az on sekiz yaşını doldurmuş olmak koşulu ile ilgili branşın özelliğine göre Federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak. Ancak, başvurunun fazla olması durumunda yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının sualtı sporları ile ilgili dallarından mezun olmak, diğer üniversite ve yüksek okullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az beş yıl lisanslı sporcu olmak  öncelik nedenidir.

BAŞVURU, KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

E-Devletten Başvuru Nasıl Yapılır ? E-Devletten-Basvuru-nasil-yapilir

Not: Online başvuru bilgisayarlardan yapılmaktadır. Akıllı telefonlar ile uyumlu değildir.

KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 • Kurs katılım formu 2-kademe-antrenorluk-egitim-basvuru-formu-2019
 • 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm, orijinal fotoğraf)
 • Diploma veya mezuniyet belgesi.(Federasyonca, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilmiş
  olmalıdır.)
 • Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)
 • Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) – (aslı)
 • Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
 • Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 • 1. Kademe Yardımcı Antrenörü Belgesinin fotokopisi
 • 1. Kademe temel çalıştırıcı lisansına sahip ve en az bir yıl üst kademe antrenörünün yanında çalışmış
  olduğunu belgeleyen veya TSSF’ce 2. kademe Antrenör kursu açılıncaya kadar 1. kademe yardımcı
  antrenör olarak ilgili spor branşında bir spor kulübünde en az bir yıl süre ile çalışmış olduğunu
  belgelemek. (Kulüp antetli kağıdına, kulüp başkanı kaşe ve imzası olacak, üst kademe antrenörün
  ismi belirtilecek)
 • Ücret makbuzu diğer evraklarla birlikte teslim edilecektir.
 1. Antrenör Kursuna katılacak olanların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar E-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yapmaları ve kayıt işlemi sonunda verilecek referans numarası ile Halkbankası‘na giderek kurs ücretini (Antrenör temel kursu 950 Türk Lirası olup diploma ve kart ücreti dahildir. Her branş için eğitim ücreti ayrı ayrı 950 Türk Lirası olup diploma ve kart ücreti dahildir.) Banka içerisinden verilen Referans numarasını kullanarak yatırmaları gerekmektedir. Kurs ücreti yatırılmadan sistem üzerinden kayıt gerçekleşmeyecektir.
  https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemiE-Devletten Nasıl Başvuru Yapılır? tıklayınız.Sistem üzerinden işlemlerini tamamlayan Antrenörler Kursu Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak ödeme dekontu ve istenen diğer evraklar ile birlikte dosyalarını son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Ofisi adresinde olacak şekilde kargo yolu ile iletilmesini sağlamaları gerekmektedir. Son başvuru tarihine kadar yeterli başvuru olmaması durumunda kurs açılmayacaktır. Kurs başvuru sürecini eksiksiz tamamlayan katılımcıların listesi www.tssf.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
 2. Branş havuz çalışması için Antrenörlerin her branşın kendine özgü tüm spor malzemeleri ile eksiksiz olarak kurs yöneticisi tarafından bildirilecek uygulama gününde hazır bulundurması gerekmektedir.

BAŞVURU KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ 

 • Eğitime başvuracak olan adayların Antrenör Kursu Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak muafiyeti söz konusu olduğu belge (Madde-21’e göre antrenör belgesi, BESYO diploması gibi), ödeme dekontu ve istenen diğer evraklar ile birlikte dosyalarını son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Ofisine kargo yolu ile iletilmesini sağlamaları gerekmektedir. Eğitim tarihinde elden herhangi bir evrak teslim alınmayacaktır. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • Katılım ücreti tüm katılımcılardan alınmakta olup, tüm eğitimi kapsamaktadır. Muafiyet sadece ilgili dersleri kapsamakta, ayrıca ücret muafiyeti sağlamamaktadır.
 • Branş eğitimlerinin ilk hafta ki programda;
  – 14 – 20 Ocak 2019 tarihlerinde temel eğitim
  – 21 Ocak – 03 Şubat 2019 tarihlerinde branş havuz çalışması yapılacaktır.
  Havuz çalışmasına katılacak olan adayların her branşın kendine özgü tüm spor malzemeleri ile eksiksiz olarak Burhan Felek Yüzme Havuzunda hazır bulunması gerekmektedir.
 • TSSF Antrenör Eğitim Talimatı Madde-17 (1)’de “a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı, hem de sözlü yapılır. Sınavlar ilgili dersin eğitmeni tarafından değerlendirilir.”denilmektedir.
 • Eğitime katılacak olan Antrenör adayının mevzuatta ve duyurularda belirtilen koşulları kabul ederek eğitime katıldığı değerlendirilecektir.

ÖZEL DURUMLAR

 1. Açılacak olan 2.Kademe Antrenör Eğitimi TSSF Antrenör Eğitim talimatı Madde 2.de belirlenen branşları kapsayacak olup temel teorik dersler ortak olarak yapılacaktır.
 2. Belirlenen branşların; özel antrenman bilgisi, spor dalı teknik taktik ve spor dalı oyun kuralları dersleri ortak yapılan temel teorik derslerin bitiminden sonraki haftalarda TSSF tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır.
 3. Geçmiş tarihlerde GSGM eğitim dairesince ve diğer Federasyonların açmış olduğu antrenör kurslarına katılanlar ve başarılı olanlar bu durumu belgelemeleri halinde TSSF antrenörlük talimatında belirtildiği şekilde temel derslerden muaf tutulurlar.
 4. TSSF “Antrenörlük Eğitim Talimatı Madde 20” gereği yapılacak denklik başvuruları kurs kapsamı dışında tutulacak olup denklik için dilekçe ile yapılacak başvurular TSSF antrenör eğitim kurulunca değerlendirilecektir.

NOT: Temel Antrenör Eğitimi en az 10 kişi ile, branş eğitimleri ise en az 4 kişi ile açılabilecektir. Branşlar başvuru talebine göre belirlenecektir.

Hakkında