22. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT) 07-08 Aralık 2019 Tarihlerinde İstanbul’da Düzenlenecektir

Bu sene 22.’si düzenlenecek olan Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, 07-08 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Toplantı katılımı ücretsizdir.

Etkinlik Federasyonumuz tarafından faaliyete 1. gün katılım gösteren katılımcılara 4 (dört) kredi, 2. gün katılım gösteren katılımcılara 4 (dört) kredi tamamına katılım gösteren katılımcılara ise toplam 8 (sekiz) kredi verilmek üzere kredilendirilmiştir.

Konum bilgisi linkte paylaşılmıştır.

Gedik Meslek Yüksekokulu

PROGRAM
07 ARALIK 2019
08:30-09:30 KAYIT
09:30-09:40 İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması Prof. Dr. Selma ÇETİNER
09:40-09:50 İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Program Başkanı Açılış Konuşması Öğr. Gör. Güvenç SORARLI
09:50-10:00 R. Halidun ERGÜNT Anı Konuşması A.Bekir TAVACI
I. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın Savaş TOKLU
10:00-10:50 “Frogmen of the 2nd World War.”

II. Dünya Savaşının Kurbağa Adamları

Prof.Dr. František NOVOMESKY
10:50-11:10 KAHVE ARASI
II. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih AYDIN
11:10-11:40 Denizaltı Ventilasyonu Prof. Dr. Salih AYDIN
11:40-12:30 ‘’U21 EFSANESİ’’ Belgesel Gösterimi Savaş KARAKAŞ
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
III. OTURUM Doç. Dr. Hakan ÖNİZ
13:30-14:20 “The Forensic Aspects of Fatal Diving Accidents.”

Ölümcül Dalış Kazalarının Adli Yönü

Prof. Dr. František NOVOMESKY
14:20-14:50 Savaş Yüzücüsü Yetiştirme Esasları E.SAT. Kur. Alb. Ali TÜRKŞEN
14.50-15:20 Akdeniz Kıyılarında Arkeolojik Su Altı Kazı ve Araştırmaları 2019 Doç. Dr. Hakan ÖNİZ
15:20-15:50 KAHVE ARASI
IV. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kemal ŞİMŞEK
15:50-16:10 Osmanlı Dönemi Batıklarına Ait Malzemelerde Tanımlama ve Tarihleme Sorunları ve Bir Örnek; Capstan/Mekanik Bocurgat Dr. Okay SÜTÇÜOĞLU
16:10-16:30 İzmir İl’indeki Ağ Kafes İşletmelerinde Çalışan Dalgıçların Sorunları Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör. Gamze AKPINAR
16:30-16:50 Marmara Denizi’nde Sualtında Kalmış Tarih Öncesi Yerleşimlere Bir Örnek: Avşa Adası Günay DÖNMEZ
16:50-17:10 Donanımlı Dalışlarda İş Güvenliği Uygulama Esaslarının İncelenmesi: İzmir İli Örneği Öğr. Gör. Oğuzhan TAKICAK
17:10-17:30 Liman Tepe Antik Limanı Doğu ve Batı Mendireği Dr. Öğr. Üyesi İrfan TUĞCU
17:30-17:50 Dalış Fizyolojisi Dr. Öğr. Üyesi Tuna GÜMÜŞ
PROGRAM
08 ARALIK 2019
V. OTURUM Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Güvenç SORARLI
09:30-10:00 Türkiye’deki Satıhtan İkmalli Karışım Gaz Dalışları (HeO2) ve Yöntemi Öğr. Gör. Güvenç SORARLI
10:00-10:30 Sahil Güvenlik Su Altı Görevleri ve Eğitimi SG. Asb. Kd. Bçvş. Astsb. Abdullah SARAÇ
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Deniz Polisi Su Altı Görevleri ve Eğitimi Kurbağa Adam Em. A. Ufuk DELİKTAŞ
11:30-12:00 Kıyı Emniyetinin Su Altı Görevleri ve Eğitimi Kaptan Ömer ASMALI
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
VI. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uğur ALTINAĞAÇ
13:30-14:00 Hayalet Avcılık ve Türkiye’ deki Durumu Prof. Dr. Adnan AYAZ
14:00-14:30 İstanbul’un ‘’Yapay Resif’’ Planı Dr. Öğr. Üyesi. Benal GÜL
14:30-15:30 ‘’Koyun Adası’’ Belgesel Gösterimi Savaş KARAKAŞ
15:30-16:00 KAHVE ARASI
VII. OTURUM Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Tuna GÜMÜŞ
16:00-16:20 Cutis Marmorata Bulgusuya Gelen Bir Dekompresyon Hastası; Bir Olgu Sunumu Dr. Gülşen YETİŞ
16:20-16:40 Engellilerde Scuba Eğitimi: Bağcılar Belediyesi Kapsamında Ampirik Bir Çalışma Dr. Ferhat YALGIN
16:40-17:00 Dekompresyon Hastalığında Patent Foramen Ovalenin Rolü: Olgu Sunumu Arş. Gör. Hande ÇETİN
17:00-17:20 Su Altında Bakım, Onarım ve Montaj Uygulamaları İçin Geliştirilen Su Altı Robotunun Mekatronik Sistem Tasarımı Doç. Dr. Savaş DİLİBAL

 

Hakkında TSSF ADMIN