5.Seçimli Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu, Faaliyet Programı, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bütçe Tasarısı Yayınlandı

2019-2020-2021 FAALİYET RAPORU 15.10.2021

2021-2022 FAALİYET PROGRAMI 15.10.2021

2018 DENETİM KURULU RAPORU (01.07.2018-31.12.2018) 15.10.2021

2019 DENETİM KURULU RAPORU (01.01.2019-31.12.2019) 15.10.2021

2020 DENETİM KURULU RAPORU (01.01.2020-31.12.2020) 15.10.2021

2021 DENETİM KURULU RAPORU (01.01.2021-30.06.2021) 15.10.2021

2018 BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSU 15.10.2021

2019 BİLANÇO 15.10.2021

2020 BİLANÇO 15.10.2021

2021 BİLANÇO 15.10.2021

2019 GELİR-GİDER TABLOSU 15.10.2021

2020 GELİR-GİDER TABLOSU 15.10.2021

2021 GELİR-GİDER TABLOSU 15.10.2021

2020-2021-2022 BÜTÇE TASARISI 15.10.2021

Hakkında TSSF ADMIN