15-18 Şubat 2018 Tarihlerinde Çorum’da Hakem Eğitim Semineri Düzenlenecektir

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 15-18 Şubat 2018 tarihlerinde Çorum GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu toplantı Salonunda “Hakem Eğitim Semineri” düzenlenecektir.

  1. Seminere katılmak için hakemlerin; aşağıda örneği bulunan hakem bilgi formunu doldurarak en geç 14 Şubat 2018 tarihi Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar 0216 348 55 44 numaralı faksa veya info@tssf.gov.tr mail adresine göndererek müracaat etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
  2. Hakemlerin 2018 yılında yarışmalarda görev alabilmesi için “Hakem Eğitim Seminerine” katılması gerekmektedir. Aksi takdirde sezon içerisinde görevlendirme yapılmayacaktır.
  3. Seminerde Uygulamalı Havuz Testleri, yapılacağından ABC malzemelerinin getirilmesi gerekmektedir.
  4. Seminere katılan hakemler aşağıdaki belgeleri dosyalarına konmak üzere seminer sabahı 09.30’da Federasyon görevlilerine teslim edeceklerdir. 
  • Katılımcılar TSSF/CMAS dalıcı belgelerinin “Aslını” yanlarında getireceklerdir.
  • Sağlık raporu (Herhangi bir sağlık ocağından alınabilir veya 2018 yarışmalarında görev almasını engelleyici herhangi bir sağlık problemi olmadığını beyan eden dilekçe.
  • “Sabıka Kaydı Yoktur” belgesi (e-devlet şifresi ya da savcılıktan alınabilir) veya herhangi bir sabıka kaydının olmadığına dair beyan dilekçesi.
  • 1 adet fotoğraf

2018-HAKEM-BILGI-FORMU

NOT: Eksik evrak teslim edenler seminere katılamayacaklardır.

  1. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Seminer tarihini ve yerini değiştirebilir.

NOT: Seminer, başvuruların en az 10 kişi olması durumunda açılabilecektir.

HAKEM TERFİ SINAVI

15-18 Şubat 208 tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek olan “Hakem Eğitim Semineri”nde TSSF Hakem Talimatının 19. , 20.ve 21. maddelerinde yer alan terfi süre ve şartlarını tamamlayan hakemlerimiz için terfi sınavı yapılacaktır.

Hakem Talimatı Madde 23-(1)’e göre “Bulunduğu kategoriden bir üst kategoriye terfi etmek isteyen hakemler, TSSF Sualtı Sporları Hakem Talimatı’nın 19, 20, 21 ve 22. maddelerinde geçen, terfi etmek istedikleri kategorideki hakem olabilme şartlarını yerine getirdiklerine dair bir dilekçe ile MHK’na başvurarak açılacak terfi sınavlarına girebilirler.”denilmektedir.

Yazılı terfi sınavında başarılı olan adaylar için Uygulamalı Havuz Testleri yapılacağından ABC malzemelerinin getirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda terfi sınavına katılacak olan hakemlerimizin ekte yer alan dilekçeyi hazırlayarak 14 Şubat 2018 tarihine kadar Federasyonumuza başvuruda bulunması gerekmektedir.

TERFI SINAVI ICIN DILEKCE

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Hakkında TSSF ADMIN