ALTIN CANKURTARAN EĞİTMEN EĞİTİMİ KURS VE SINAVI 1-8 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA ÇEKMEKÖY/İSTANBUL’DA YAPILACAKTIR.

ALTIN CANKURTARAN EĞİTMEN EĞİTİMİ KURS VE SINAVI 1-8 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA ÇEKMEKÖY/İSTANBUL’DA YAPILACAKTIR.

Federasyonumuz  2019 yılı planlı faaliyet programında yer alan ‘Altın Cankurtaran Eğitmen Eğitimi Ön Sınavı” 1-2 Aralık 2019 tarihlerinde, ‘Altın Cankurtaran Eğitmen Eğitimi ve Sınavı’ 3-8 Aralık 2019 tarihleri arasında Çekmeköy/İstanbul’da düzenlenecektir.

Tüm koşulları yerine getirerek gerekli belgeleri eksiksiz olarak TSSF İstanbul Birimi’ne ulaştıran katılımcılar, başvuru sırasına göre eğitime kabul edileceklerdir.

Altın Cankurtaran Eğitmen Eğitimi ve Sınavlarının içerikleri, yapılma şekli, istenilen koşullar TSSF Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına uygun olarak yürütülecektir.

Eğitime katılacak adayların kurs harçlarını aşağıda yazılı banka hesabına EFT/Havale şeklinde yatırarak kurs başvuru dosyalarını en geç 21 Kasım 2019 Perşembe günü, mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Birimi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

2019 yılında uygulanacak olan eğitim katılım harçları, ‘ALTIN CANKURTARAN EĞİTMEN ÖN SINAV’ bedeli 1.200 Türk Lirası (KDV dâhil)

ALTIN CANKURTARAN EĞİTMEN EĞİTİM” bedeli 2.150 Türk Lirası (KDV dâhil)’dir. Sınav harcı başvuru sırasında ödenecektir. Kurs eğitim bedelini ise ön sınavda başarılı olanların, kursun başladığı ilk gün (3 Aralık 2019) ödemeleri gerekmektedir.

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Türk Ekonomi Bankası
Tunalı Hilmi Şubesi

IBAN NO : TR95 0003 2000 0000 0066 6384 72

 

ALTIN CANKURTARAN EĞİTMEN EĞİTİMİ KATILACAK ADAYIN BAŞVURU KOŞULLARI VE BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER:

 1. Altın Cankurtaran Eğitmeni Eğitimi Katılım İSTEK BELGESİ ASLI
 2. 25 yaşını doldurmuş olmak
 3. Nüfus Cüzdan FOTOKOPİSİ
 4. Sınav harcını yatırdığına dair BANKA DEKONTU ASLI
 5. En az lise ya da dengi okul bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 6. Cankurtarma Talimatı 30uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirdiğini bildirir, Sağlıklı olmak ve cankurtaran eğitmenliği yapmasına engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bir yıldan daha eski tarihli olmamak üzere uzman doktor onaylı sağlık raporu ASLI
 7. Gümüş Cankurtaran Eğitmen belgesi FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 8. Cankurtarma Talimatı yer alan suçlardan hükümlü bulunmamak, savcılıktan alınacak ve sınav tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI
 9. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI
 10. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmadığına dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçe SÜRELİ SÜRESİZ BELGE İPTALİ DİLEKÇESİ ASLI
 11. En az 3 yıl gümüş eğitmen olarak yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olmak ve en az 150 kişiye Bronz ve Gümüş Cankurtaran Kursu ve en az 10 kişiye altın cankurtaran kursu vermiş olduğuna dair imzaladığı bilgi kayıt formlarının veya brövelerinin FOTOKOPİLERİ
 12. Adaylar ayrı bir dosya içinde kişisel ve Cankurtaran özgeçmişleri, cankurtaran eğitimi ile ilgili olarak yapmış oldukları akademik çalışmalar, katıldıkları eğitim, kurs, kongre ve toplantılar, TSSF tarafından kredilendirilen etkinliklerden aldıkları krediler, yazdıkları kitaplar, yayınlar, dalış eğitimine, sektörüne, turizmine yönelik yaptıkları çalışmalar vb. içeren bir portföy hazırlayacaklardır. Bu portföye yukarıda sayılan çalışmaları kanıtlayan belge ve sertifikalar mutlaka eklenmelidir. Adaylar portföylerine ayrıca en fazla 2 A4 sayfası olacak şekilde “neden Altın cankurtaran eğitmen olmak istediklerini” açıklayan bir rapor eklemelidirler.
 13. 1-2 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak yazılı ön sınav; teorik sınav (100 üzerinden 80 puan) ve adayların dosyalarının değerlendirilmesinden oluşacaktır. Bu sırada adaylardan 11. Maddede belirtilen portföylerini içeren bir sunum yapmaları isteneceğinden, en fazla 10 dakikalık bir Powerpoint sunum hazırlamaları gerekmektedir.
 14. Yazılı Ön sınav; Başarılı sayılmak için Altın eğitmen adayı toplam yüz (100) puan üzerinden en az seksen (80) puan almak zorundadır.
 15. 500 metre mesafeyi su üstünden hiçbir yere tutunmadan ve duraksama yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan istenilen stilde yüzerek 10 dakika altında tamamlayabilmek,

75 metre kurtarma parkuru: Bu parkurda aday, su içinden başlayarak 25 metre tek nefes (apnea) sualtından yüzer, karşı duvara dokunup su üstüne çıkar. Su üstünde baş dışarıda kurtarma tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra dibe dalıp kurtarma mankenini 180cm-300cm derinlikten su üstüne çıkartır ve mankeni 25 metre su üstünden taşır. parkuru en fazla 1dk45sn’de tamamlamak zorundadır.

Bu testlerden herhangi birini belirlenen süreler içerisinde tamamlayamayan aday başarısız sayılacaktır,sınava ve  kursa devam edemez..

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Kurs belgelerinizin bir dosya içerisinde, belirtilen tarihe kadar Federasyonumuzun İstanbul Birimi’ne ulaştırılması gerekmektedir (elden veya kargo ile)
 2. Kargonuzun Federasyona teslim tarihi kayıtlarda esas alınacaktır. Kargo şirketinden doğabilecek gecikme ve hasarlardan federasyonumuz sorumlu değildir.
 3. Kesin liste ilan edildikten sonra, sınava katılmayanlara gerekçesine bakılmaksızın başvuru bedelinin yarısı iade edilir.
 4. Ön sınavlara itiraz, sınav sonucu açıklandıktan sonraki 15 dakika içinde sözlü ve 1 saat içinde yazılı olarak yapılır. İtiraz bedeli 350 TL’dir. Adayın itirazı haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir. Uygulama sınavına, sonuçlarının internet sitesinde ilanından sonra 2 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bedeli 350 TL’dir ve bu bedel ödendikten sonra itiraz yazılı olarak sınav kuruluna iletilir. Adayın itirazı haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir.
 5. Kursa katılacak tüm adayların mevcut TSSF Cankurtarma Talimatında belirtilen katılım koşullarına uygunlukları denetlenecektir. Bu değerlendirmeler; başvuru aşamasında, sınav aşamasında, belgeleme aşamasında olabilir. Koşullara uygunluğu bulunmayan veya eksik/yanlış belge ile başvuranların sınavlara girişleri engellenir, sınava girenlerin sonuçları iptal edilir ve sınav katılım bedelleri iade edilmez.
 6. Kurs günü adayların T.C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini ve yukarıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik gösteremeyen adaylar sınava alınmayacaklardır.
 7. Eksik belge ile başvuru yapan ve koşulları yerine getirmediği görülen adaylar sınava alınmayacaktır.
 8. Kurslarda devam zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılan yoklamalarda devam etmediği tespit edilenler sınavlara alınmaz ve başarısız sayılır.

Hakkında