Antrenör Vize ve Seminer Ücretleri Hakkında

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarihli 18970779-105.02.01-E.105015 sayılı yazısındaki 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince, Genel Müdürlük Bütçesinden bağımsız Spor Federasyonlarına ilgili branşın altyapısına ve eğitimine ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla Bağımsız Spor Federasyonlarınca Spor Genel Müdürlüğü’nde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalıştırılan antrenörlerden vize ve seminer ücreti alınmaması hususu, 18/01/2017 tarihinde Federasyonumuz Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Federasyonumuza ulaşan ilgili yazı için Tıklayınız.

Bu kapsamda; Spor Genel Müdürlüğü’nde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalıştırılan antrenörlerden vize ve seminer ücreti alınmayacak olup, başvuru yapacak olan antrenörlerin başvuru esnasında kurum personeli olduklarını ve muafiyetlerini bildirmeleri gerekmektedir.

Topluluğumuza duyurulur.

Hakkında