Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması (EPAS)/”Start to Talk” Projesi

Avrupa Konseyi (AK) Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması (EPAS) çerçevesinde spor alanında çocukların korunması ve cinsel istimarının önlenmesi amacıyla “Start to Talk” (Konuşmaya Başla) kampanyası AK Ayrımcılığın Önlenmesi Direktörlüğü tarafından 2018 Nisan ayında başlatılmıştır. İlgili proje AK’nin kamu yetkililerine ve spor dünyasına çocuklara yönelik istismarı durdurmak için harekete geçmeleri için bir çağrı olarak tanımlanmaktadır.

Söz konusu kampanya kapsamında Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi notu (Ek 1) ve AK’nden tevdi edilen tanıtım materyalleri ekte (Ek 2-3-4) yer almakta olup, kampanyaya yönelik hazırlanan ve Türkçeye dublajı yapılmış videoya https://vimeo.com/383288507 adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Ek:
1 – Start to Talk Kampanyasına İlişkin Bilgi Notu
2 – Start to Talk Kampanyası El İlanı
3 – Start to Talk Kampanyası Bilgi Formu
4 – Start to Talk Kampanyası Tanıtım Kartı

Hakkında