Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni sınavı 28-29 Kasım 2015 tarihlerinde Manisa’da yapılacaktır

BİR VE İKİ YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ SINAVI 28-29 KASIM 2015 TARİHLERİNDE MANİSA’DA YAPILACAKTIR

Federasyonumuz  2015 yılı planlı faaliyet programında yer alan ‘Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmen Sınavı’ 28-29 Kasım 2015 tarihlerinde, Manisa Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenecektir.

Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Sınav kontenjanı maksimum 50 kişi ile sınırlıdır.  Buna göre; gerekli olan tüm koşulları yerine getirerek gerekli belgeleri eksiksiz olarak TSSF İstanbul Birimi’ne ulaştıran katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir. Kontenjan dışı kalan adayların dilekçe ile başvurduğu taktirde başvuru dosyası ile sınav harçları iade edilecektir. Talep edilmediği taktirde ise bir sonraki sınav için başvuru dosyaları muhafaza edilmeyecektir.

Sınava katılacak adayların sınav harçlarını yatırarak sınav başvuru dosyalarını en geç 11 Kasım 2015  tarihinde, mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Birimi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

2015 yılında uygulanacak olan sınav katılım harçları, ‘Bir Yıldız Eğitmen Adayları’ için (KDV dahil 770 TL) ‘İki Yıldız Eğitmen Adayları’ için (KDV dahil 1100 TL)’dir.

 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Banka Hesap Bilgileri:

 Vakıfbank

 IBAN NO : TR93 0001 5001 5800 7294 7191 44 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (SINAV BAŞVURU DOSYASI)

BİR YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ SINAVI ADAYININ BAŞVURU KOŞULLARI ve BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER: 

1. Dalış Eğitmeni Sınavı Katılım İSTEK BELGESİ ASLI (Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan  belgenin ASLIgerekmektedir)

2. Sınav harcını yatırdığına dair FORM VE BANKA DEKONTU ASLI ya da Kredi Kartı ile ödeme yapacaklar için doldurulmuş ve imzalı EĞİTMEN SINAVI HARCI KREDİ KARTI ÖDEME FORMU ASLI

3. Donanımlı dalış yapmasına sağlık açısından engel bir durumunun bulunmadığına ilişkin ve sınav tarihi itibariyle 5 yıldan daha eski tarihli olmamak koşulu ile SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP UZMANINDAN alınacak sağlık raporu ASLI

4. Savcılıktan alınacak ve sınav tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI

5. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak ‘Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak                        mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI

6. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya        bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçe ASLI SÜRELİ SÜRESİZ BELGE İPTALİ DİLEKÇESİ

7. Üç Yıldız Dalıcı Belgesi ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belge (en az 6 ay önce alınmış olmalıdır) FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)

8. Üç Yıldız Dalıcı Belgesi ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olduğunu gösterir dalış kayıt defteri FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV       GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)

9. En az ilköğretim ya da ortaokulu bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ       EDİLECEKTİR)

10. Üç yıldız dalıcının sahip olma mecburiyetinde olduğu ilk yardım, yön bulma ve derin dalış uzmanlıklarına ek olarak oksijen kullanımı ve gece dalış uzmanlıkları ve ayrıca seçeceği diğer 5 adet           uzmanlığa ait uzman dalıcı belgesine sahip olmak.

İKİ YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ SINAVI ADAYININ BAŞVURU KOŞULLARI ve BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER: 

1. Dalış Eğitmeni Sınavı Katılım İSTEK BELGESİ ASLI (Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan belgenin ASLI gerekmektedir)

2. Sınav harcını yatırdığına dair FORM VE BANKA DEKONTU ASLI ya da Kredi Kartı ile ödeme yapacaklar için doldurulmuş ve imzalı EĞİTMEN SINAVI HARCI KREDİ KARTI ÖDEME FORMU ASLI

3. Donanımlı dalış yapmasına sağlık açısından engel bir durumunun bulunmadığına ilişkin ve sınav tarihi itibariyle 5 yıldan daha eski tarihli olmamak koşulu ile SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP UZMANINDAN alınacak sağlık raporu ASLI

4. Savcılıktan alınacak ve sınav tarihin itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI

5. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak                         mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI

6. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya       bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçe ASLI SÜRELİ SÜRESİZ BELGE İPTALİ DİLEKÇESİ

7. TSSF/CMAS Bir Yıldız Dalış Eğitmeni olduğuna dair bröve FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)

8. TSSF/CMAS Bir Yıldız Dalış Eğitmeni brövesini aldıktan sonra bir dalış kuruluşunda en az 1(bir) yıl kayıtlı eğitmen olarak çalıştığını gösterir belge FOTOKOPİSİ

9. TSSF/CMAS Bir Yıldız Dalış Eğitmeni brövesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında kayıtlı eğitmen olarak en az 50 dalıcı belgesi vermiş olduğuna dair imzaladığı bilgi kayıt          formlarının veya brövelerin FOTOKOPİLERİ

10.En az lise ya da dengi okul bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)

 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Sınav belgelerinizin bir dosya içerisinde, belirtilen tarihe kadar Federasyonumuzun İstanbul Birimi’ne ulaştırılması gerekmektedir (elden veya kargo ile)

2. Kargonuzun Federasyona teslim tarihi kayıtlarda esas alınacaktır. Kargo şirketinden doğabilecek gecikme ve hasarlardan federasyonumuz sorumlu değildir.

3. Kesin liste ilan edildikten sonra, sınava katılmayanlara gerekçesine bakılmaksızın başvuru bedelinin yarısı iade edilir.

4. Teorik sınavlara itiraz  sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 dakika içinde sözlü ve 1 saat içinde yazılı olarak yapılır. İtiraz bedeli 350 TL’dir. İtirazında haklı olana bu bedel geri ödenir. Uygulama            sınavına, sonuçlarının internet sitesinde ilanından sonra 2 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bedeli 350 TL’dir ve bu bedel ödendikten sonra itiraz yazılı olarak sınav kuruluna iletilir. Adayın itirazı          haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir.

5. SCSPF brövesine sahip adaylar yenileme yaparak TSSF/CMAS brövelerini almak zorundadırlar. Eski bröve ile başvuru yapan adayların başvuruları eksik kabul edilecektir.

6. Eğitmen adaylarına Tüp ve Ağırlık desteği verilecektir. Bunun dışındaki tüm dalış malzemeleri ve gerekli donanım (özellikle pusula) adaylar tarafından temin edilerek sınav sırasında yanlarında       bulundurulacaktır.

7. Adaylar TSSF Donanımlı Dalış Talimatı Madde 12/2 de belirtilen sınav müfredatından sorumlu olacaklardır.

8. Sınavlara katılacak tüm adayların mevcut TSSF Donanımlı Dalış Talimatında belirtilen katılım koşullarına uygunlukları denetlenecektir. Bu değerlendirmeler; başvuru aşamasında, sınav                     aşamasında, belgeleme aşamasında olabilir. Koşullara uygunluğu bulunmayan veya eksik/yanlış belge ile başvuranların sınavlara girişleri engellenir, sınava girenlerin sonuçları iptal edilir ve         sınav katılım bedelleri iade edilmez.

9. Sınav günü adayların T.C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini ve yukarıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik gösteremeyen adaylar sınava                     alınmayacaklardır.

 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU