Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni pratik sınavı 28-29 nisan 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır

Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni pratik sınavı 28-29 nisan 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır

Federasyonumuz  2018 yılı planlı faaliyet programında yer alan ‘Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Pratik Sınavı’  28-29 Nisan 2018 tarihlerinde, Cem Karabay Sualtı Sporları Eğitim ve Sınav Merkezi, Gürpınar Mah. Pekmez Mevkii Dalyan Caddesi No:14.1 Piri Reis Parkı Yanı Beylikdüzü / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Sınav kontenjanı maksimum 30 kişi ile sınırlıdır.  Buna göre; gerekli olan aşağıda yer alan katılım dilekçesi ile ödeme formunun eksiksiz olarak TSSF İstanbul Birimi’ne ulaştıran katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir. Kontenjan dışı kalan adayların dilekçe ile başvurduğu takdirde sınav harçları iade edilecektir.

Sınava katılacak adayların sınav harçlarını yatırarak sınav katılım dilekçesini en geç 20 Nisan 2018 tarihinde, mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Birimi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

2018 yılında uygulanacak olan PRATİK sınavı katılım harçları, ‘Bir Yıldız Eğitmen Adayları’ için  (KDV dahil 950 TL)  ‘İki Yıldız Eğitmen Adayları’ için (KDV dahil 1.500 TL)’dır.

Teorik sınavlarda başarılı olan adaylar daha sonra düzenlenecek pratik sınavlara üç kez girme hakkını kazanırlar.

BİR VE İKİ YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ SINAVI ADAYININ BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Sınav harcını yatırdığına dair FORM ve BANKA DEKONTU ASLI ya da Kredi Kartı ile ödeme yapacaklar için doldurulmuş ve imzalı  KREDİ KARTI İLE SINAV ÖDEME-FORMU ASLI 
 2. Katılım Dilekçesi : egitim-katilim-dliekcesi

 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Banka Hesap Bilgileri:

 Vakıfbank – IBAN NO: TR93 0001 5001 5800 7294 7191 44 

 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Sınav belgelerinizin bir dosya içerisinde, belirtilen tarihe kadar Federasyonumuzun İstanbul Birimi’ne ulaştırılması gerekmektedir (elden veya kargo ile)
 2. Kargonuzun Federasyona teslim tarihi kayıtlarda esas alınacaktır. Kargo şirketinden doğabilecek gecikme ve hasarlardan Federasyonumuz sorumlu değildir.
 3. Kesin liste ilan edildikten sonra, sınava katılmayanlara gerekçesine bakılmaksızın başvuru bedelinin yarısı iade edilir.
 4. Uygulama sınavına, sonuçlarının internet sitesinde ilanından sonra 2 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bedeli 350 TL’dir ve bu bedel ödendikten sonra itiraz yazılı olarak sınav kuruluna iletilir. Adayın itirazı haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir.
 5. SCSPF brövesine sahip adaylar yenileme yaparak TSSF/CMAS brövelerini almak zorundadırlar. Eski bröve ile başvuru yapan adayların başvuruları eksik kabul edilecektir.
 6. Eğitmen adaylarına Tüp ve Ağırlık desteği verilecektir. Bunun dışındaki tüm dalış malzemeleri ve gerekli donanım (özellikle pusula) adaylar tarafından temin edilerek sınav sırasında yanlarında bulundurulacaktır.
 7. Adaylar TSSF Donanımlı Dalış Talimatı Madde 12/2 de belirtilen sınav müfredatından sorumlu olacaklardır.
 8. Sınavın ilk aşamasında adayların yüzme becerileri denetlenecektir. Herhangi bir ekipman kullanmaksızın serbest olarak erkeklerin 60 saniyede; kadınların 70 saniyede 50 metreyi yüzmeleri gerekmektedir.
 9. Sınavlara katılacak tüm adayların mevcut TSSF Donanımlı Dalış Talimatında belirtilen katılım koşullarına uygunlukları denetlenecektir. Bu değerlendirmeler; başvuru aşamasında, sınav aşamasında, belgeleme aşamasında olabilir. Koşullara uygunluğu bulunmayan veya eksik/yanlış belge ile başvuranların sınavlara girişleri engellenir, sınava girenlerin sonuçları iptal edilir ve sınav katılım bedelleri iade edilmez.
 10. Sınav günü adayların T.C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini ve yukarıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik gösteremeyen adaylar sınava alınmayacaklardır.
 11. Donanımlı Dalış Talimatı’nda 24.02.2017 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca; bu tarihten sonra yapılan sınavlara girip teorik yazılı sınavda başarılı olmuş adaylar teorik sınavdan muaftır. Bu adaylar yalnızca uygulama sınavı ücreti (1 Yıldız Eğitmen 950 TL, 2 Yıldız Eğitmen 1.500 TL) yatıracaktır.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU

Hakkında