Bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı 28-29 Kasım tarihlerinde Manisa’da yapılacaktır

BRONZ VE GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMEN SINAVI 28-29 KASIM TARİHLERİNDE MANİSA’DA YAPILACAKTIR

Federasyonumuz  2015 yılı planlı faaliyet programında yer alan ‘Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmen Sınavı ‘  28-29 Kasım 2015 tarihlerinde, Manisa Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenecektir.

Bronz ve Gümüş Cankurtaran Sınavı 40 kişi ile sınırlıdır. Buna göre; gerekli olan tüm koşulları yerine getirerek gerekli belgeleri eksiksiz olarak TSSF İstanbul Birimi’ne ulaştıran katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir. Kontenjan dışı kalan adayların dilekçe ile başvurduğu taktirde başvuru dosyası ile sınav harçları iade edilecektir. Talep edilmediği taktirde ise bir sonraki sınav için başvuru dosyaları muhafaza edilmeyecektir.

Sınava katılacak adayların sınav harçlarını yatırarak sınav başvuru dosyalarını en geç 11 Kasım 2015 tarihinde, mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Birimi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

2015 yılında uygulanacak olan sınav katılım harçları, ‘Bronz Cankurtaran Eğitmen Adayları’ için (KDV dahil 935 TL) ‘Gümüş Cankurtaran Eğitmen Adayları’ için (KDV dahil 1200 TL)’dir.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Banka Hesap Bilgileri:

Vakıfbank 292 Kuyubaşı Şb.

IBAN NO : TR93 0001 5001 5800 7294 7191 44

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (SINAV BAŞVURU DOSYASI)

BRONZ CANKURTARAN EĞİTMENİ SINAVI ADAYININ BAŞVURU KOŞULLARI ve BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER:

1.       Cankurtaran Eğitmeni Sınavı Katılım İSTEK BELGESİ ASLI (Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan  belgenin ASLI gerekmektedir)

2.       Sınav harcını yatırdığına dair FORM ve BANKA DEKONTU ASLI ya da Kredi Kartı ile ödeme yapacaklar için doldurulmuş ve imzalı EĞİTMEN SINAVI HARCI K.K. ÖDEME FORMU ASLI

3.       Uzman Doktor tarafından Sağlıklı olmak ve cankurtaran eğitmenliği yapmasına engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 1 yıldan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu ASLI

4.       Savcılıktan alınacak ve sınav tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI

5.       Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak ‘Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak                       mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI

6.       Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya             bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçe ASLI SÜRELİ SÜRESİZ BELGE İPTALİ DİLEKÇESİ

7.       Altın Cankurtaran Belgesi FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)

8.       Nüfus Cüzdanı FOTOKOPİSİ

9.       En az 6 ay altın cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı iş yerinde çalışma bildirim belge ASLI

10.   En az lise ya da dengi okul bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ                  EDİLECEKTİR)

GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMENİ SINAVI ADAYININ BAŞVURU KOŞULLARI ve BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER: 

1.       Cankurtaran Eğitmeni Sınavı Katılım İSTEK BELGESİ ASLI (Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan belgenin ASLI gerekmektedir)

2.       Sınav harcını yatırdığına dair FORM VE BANKA DEKONTU ASLI ya da Kredi Kartı ile ödeme yapacaklar için doldurulmuş ve imzalı EĞİTMEN SINAVI HARCI K.K. ÖDEME FORMU ASLI

3.       Uzman Doktor tarafından Sağlıklı olmak ve cankurtaran eğitmenliği yapmasına engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 1 yıldan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu ASLI

4.       Savcılıktan alınacak ve sınav tarihin itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI

5.       Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve               hak           mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI

6.       Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğine göre belgesi                                      süresiz veya bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçe ASLI SÜRELİ SÜRESİZ BELGE İPTALİ DİLEKÇESİ

7.       Bronz Cankurtaran Eğitmen belgesi FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)

8.       Nüfus Cüzdanı FOTOKOPİSİ

9.       En az 2 yıl bronz eğitmen olarak yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olmak ve en az 80 kişiye Bronz ve Gümüş Cankurtaran Kursu vermiş                     olduğuna dair imzaladığı bilgi kayıt formlarının veya brövelerinin FOTOKOPİLERİ

10.   En az lise ya da dengi okul bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ                  EDİLECEKTİR)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1.       Sınav belgelerinizin bir dosya içerisinde, belirtilen tarihe kadar Federasyonumuzun İstanbul Birimi’ne ulaştırılması gerekmektedir (elden veya kargo ile)

2.       Kargonuzun Federasyona teslim tarihi kayıtlarda esas alınacaktır. Kargo şirketinden doğabilecek gecikme ve hasarlardan federasyonumuz sorumlu değildir.

3.       Cankurtaran belgelerinin geçerlilik süresi biten bronz ve gümüş cankurtaran uyum eğitimlerine katılarak belgesini yenilemek zorundadırlar. Eski belgesi ile başvuru yapan adayların                           başvuruları eksik kabul edilecektir.

4.       Teorik sınavlara itiraz  sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 dakika içinde sözlü ve 1 saat içinde yazılı olarak yapılır. İtiraz bedeli 350 TL’dir. İtirazında haklı olana bu bedel geri ödenir. Uygulama           sınavına, sonuçlarının internet sitesinde ilanından sonra 2 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bedeli 350 TL’dir ve bu bedel ödendikten sonra itiraz yazılı olarak sınav kuruluna iletilir. Adayın                   itirazı haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir.

5.       Madde 43-7/a’ya göre; yazılı ön sınavda başarısız olan eğitmen adayları sınava devam edemezler ve başarısız sayılırlar.

6.       Sınava katılacak tüm adayların mevcut TSSF Cankurtarma Talimatında belirtilen katılım koşullarına uygunlukları denetlenecektir.

7.       Kesin liste ilan edildikten sonra, sınava katılmayanlara gerekçesine bakılmaksızın başvuru bedelinin yarısı iade edilir.

8.       Sınav günü adayların T.C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini ve yukarıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik gösteremeyen adaylar sınava                     alınmayacaklardır.

9.       Eksik belge ile başvuru yapan ve koşulları yerine getirmediği görülen adaylar sınava alınmayacaktır.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU