Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmen Sınavı 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde MUĞLA’ da yapılacaktır.

Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmen Sınavı 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde MUĞLA’ da yapılacaktır

Federasyonumuz faaliyet programında yer alan ‘Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmen Sınavı’ 28-29 Kasım 2022 (30 Kasım 2022 yedek gün) tarihlerinde MUĞLA’ da düzenlenecektir. (Yer bilahare yayınlanacaktır.)

Bronz ve Gümüş Cankurtaran Sınavı 20 kişi ile sınırlıdır. Buna göre; gerekli olan tüm koşulları yerine getirerek gerekli belgeleri online olarak aşağıdaki ön başvuru formundan yükleyip dosyalarını eksiksiz olarak en geç 11 Kasım 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar TSSF Ankara Merkez’e ulaştıran katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir.

2022 yılında uygulanacak olan sınav katılım harçları,

Bronz Cankurtaran Eğitmen Adayları : 2.500 TL KDV Dahil

Gümüş Cankurtaran Eğitmen Adayları: 3.100 TL KDV Dahil

Başvuru formu için tıklayınız. (Kontenjan 20 kişi)

(Ödeme yöntemi EFT/Havale)

BANKA HESABI
Banka Adı: TEB Tunalı Hilmi Şubesi
Hesap Adı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı
IBAN No TR95 0003 2000 0000 0066 6384 72

Kontenjan dışı kalan ya da başarılı olamayan adayların dilekçe ile başvurduğu taktirde başvuru dosyası iade edilecektir.

Sınava katılamayanların sınav harçları kesin katılım listesi açıklanmadan önce federasyona bildirdikleri durumda tamamı liste ilan edildikten sonra bildirenlerin yarı ücreti iade edilecektir.

Talep edilmediği taktirde ise bir sonraki sınav için başvuru dosyaları muhafaza edilmeyecektir.

Başvuruların 5 kişinin altında olması durumunda sınav iptal edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (SINAV BAŞVURU DOSYASI)

BRONZ CANKURTARAN EĞİTMENİ SINAVI ADAYININ BAŞVURU KOŞULLARI ve BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER:

 1. Cankurtaran Eğitmeni Sınavı Katılım CANKURTARAN EGITMENI SINAV KATILIM BELGESI ASLI (Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan  belgenin ASLI gerekmektedir)
 2. Sınav harcını yatırdığına dair FORM VE BANKA DEKONTU ASLI
 3. Uzman Doktor tarafından Sağlıklı olmak ve cankurtaran eğitmenliği yapmasına engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 6 (altı) ay aydan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu ASLI Cankurtarma Talimatı (GSGM Y.T. 07.05.2014 Değişiklik 26.06.2018)30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek)
 4. E-devletten alınacak ve sınav tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI
 5. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak ‘Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI
 6. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçe ASLI sureli-suresiz-belge-iptal-dilekcesi
 7. Altın Cankurtaran Belgesi FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 8. Nüfus Cüzdanı FOTOKOPİSİ
 9. En az 6 ay altın cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı iş yerinde çalışma bildirim belge ASLI
 10. En az lise ya da dengi okul bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)

 

GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMENİ SINAVI ADAYININ BAŞVURU KOŞULLARI ve BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER: 

 1. Cankurtaran Eğitmeni Sınavı Katılım CANKURTARAN EGITMENI SINAV KATILIM BELGESIASLI (Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan belgenin ASLI gerekmektedir)
 2. Sınav harcını yatırdığına dair FORM VE BANKA DEKONTU ASLI
 3. Uzman Doktor tarafından Sağlıklı olmak ve cankurtaran eğitmenliği yapmasına engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 6 (altı) ay aydan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu ASLI Cankurtarma Talimatı (GSGM Y.T. 07.05.2014 Değişiklik 26.06.2018)30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek)
 4. E-devletten alınacak ve sınav tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI
 5. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak ‘Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI
 6. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçe ASLI sureli-suresiz-belge-iptal-dilekcesi
 7. Bronz Cankurtaran Eğitmen belgesi FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 8. Nüfus Cüzdanı FOTOKOPİSİ (22 yaşını doldurmuş olmak)
 9. En az 2 yıl bronz eğitmen olarak yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olmak ve en az 80 kişiye Bronz ve Gümüş Cankurtaran Kursu vermiş olduğuna dair imzaladığı bilgi kayıt formlarının veya brövelerinin FOTOKOPİLERİ
 10. En az lise ya da dengi okul bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Sınav belgelerinizin bir dosya içerisinde, belirtilen tarihe kadar TSSF Ankara Merkez’e ulaştırılması gerekmektedir (elden veya kargoile)
 2. Kargonuzun Federasyona teslim tarihi kayıtlarda esas alınacaktır. Kargo şirketinden doğabilecek gecikme ve hasarlardan Federasyonumuz sorumlu değildir.
 3. Cankurtaran belgelerinin geçerlilik süresi biten bronz ve gümüş cankurtaran uyum eğitimlerine katılarak belgesini yenilemek zorundadırlar. Eski belgesi ile başvuru yapan adayların başvuruları eksik kabul edilecektir.
 4. Teorik sınavlara itiraz  sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 dakika içinde sözlü ve 1 saat içinde yazılı olarak yapılır. İtiraz bedeli 350 TL’dir. İtirazında haklı olana bu bedel geri ödenir. Uygulama sınavına, sonuçlarının internet sitesinde ilanından sonra 2 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bedeli 350 TL’dir ve bu bedel ödendikten sonra itiraz yazılı olarak sınav kuruluna iletilir. Adayın itirazı haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir.
 5. Madde 43-7/a (Madde 14-7/a)’ ya göre değiştirilmiştir; yazılı ön sınavda başarısız olan eğitmen adayları sınava devam edemezler ve başarısız sayılırlar.
 6. Sınava katılacak tüm adayların mevcut TSSF Cankurtarma Talimatında belirtilen katılım koşullarına uygunlukları denetlenecektir.
 7. Kesin liste ilan edildikten sonra, sınava katılmayanlara gerekçesine bakılmaksızın başvuru bedelinin yarısı iade edilir.
 8. Sınav günü adayların T.C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini ve yukarıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik gösteremeyen adaylar sınava alınmayacaklardır.
 9. Eksik belge ile başvuru yapan ve koşulları yerine getirmediği görülen adaylar sınava alınmayacaktır.
 10. Yazılı Ön sınav; Başarılı sayılmak için Bronz eğitmen adayı toplam yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak zorundadır.
 11. Yazılı Ön sınav; Başarılı sayılmak için Gümüş eğitmen adayı toplam yüz (100) puan üzerinden en az seksen (80) puan almak zorundadır.

Hakkında TSSF ADMIN