BRONZ VE GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMEN SINAVI VE KAPSAMI

BRONZ VE GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMEN SINAVI VE KAPSAMI

(1) Federasyon tarafından yetkilendirilmiş cankurtarma merkezinden eğitim almış olan bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen adaylarının sınavları, belirlenen yer ve tarihte yeterli sayıda başvurunun olması durumunda Federasyon tarafından yapılır.

(2) Sınavların yeri, tarihi, süresi ve katılımcı sayısı Federasyon Başkanının onayı ile sınav tarihinden en az 21 gün önce ilan edilir.

(3) Cankurtaran eğitmen adayı başvuru seviyesine uygun cankurtaran eğitmen eğitimi almış olmak zorundadır.

(4) Cankurtaran eğitmen adayı, Federasyon tarafından yetkilendirilmiş cankurtarma merkezinden eğitim aldığını ve ilgili sınava katılacağını talep eden yazılı formu (Form 6) federasyona belirtilen başvuru süresinde iletir. Bu belge ile beraber kursa katılmak için gerekli evrakların eğitim merkezince tasdikli birer kopyası ve sınav ücretini Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair ödeme belgesini sınav komisyonuna teslim eder.

(5) Belgeleri eksik ve usulüne uygun olmayan aday sınava alınmaz. Bu durum bir tutanakla imza altına alınır.

(6) Federasyon Başkanı bir tanesinin altın eğitmen olması koşulu ile en az iki kişiden oluşan sınav komisyonunu belirler. Diğer sınav komisyonu üyelerin en az gümüş eğitmen olması zorunludur.

(7) Sınavın kapsamı:

a) Yazılı ön sınav; Bronz eğitmen adayı TSSF Cankurtaran El Kitabı ile bu alanla ilgili TSSF yönetmelik ve talimatlarını da kapsayan teorik sınavda yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan, Gümüş eğitmen adayı yüz (100) puan üzerinden en az seksen (80) puan almak zorundadır. Belirlenen puanı alamayan eğitmen adayları başarısız sayılırlar ve uygulama sınavlarına katılamazlar.

“Yazılı ön sınavdan” başarılı olup diğer sınavlardan başarısız olan adaylar;
başarısız olduğu cankurtaran eğitmen sınavını takip eden iki “teorik uygulama sınavı” ve “Havuz/Deniz çalışmaları uygulama sınavına” yazılı ön sınavsız katılabilirler. Üç uygulama sınavından da başarısız olan adaylar yeniden yetkili cankurtarma eğitim merkezlerinden eğitim almak ve “yazılı ön sınava” girmek zorundadır.

b) Teorik Uygulama Sınavı ve Puanlama:

1- Temel yaşam desteği anlatımlı uygulama sınavı (CPR mankeni kullanarak) ve koma pozisyonu uygulama sınavı (20 puan)

2- Sınıf uygulamaları;

 • İlkyardım anlatımlı uygulama sınavı (kanamalar, yaralanmalar, sargı çeşitleri) (15puan)
 • Gemici düğümleri (camadan bağı, bel izbarço bağı, el izbarço bağı, sancak bağı, tekli/çiftli kazık bağı, foralı sancak bağı, çifte izbarço bağı vb. ders notlarında yer alan diğer gemici düğümleri) (15puan)
 • Ders anlatımı becerisi (TSSF Cankurtaran El Kitabı ile bu alanla ilgili TSSF yönetmelik ve talimatlarını da kapsayan, kura ile belirlenen konunun anlatımı). (50puan)

Teorik Uygulama sınavlarında Bronz eğitmen adayı yüz (100) puan üzerinden toplam en az yetmiş (70) puan, gümüş eğitmen adayı yüz (100) puan üzerinden  toplam en az seksen (80) puan almak zorundadır. Teorik Uygulama sınavından belirlenen toplam puanı alamayan eğitmen adayları başarısız sayılır  ve  Havuz / Deniz uygulama sınavlarına devam edemez.

c)  Bronz Cankurtaran Eğitmen Adayı Havuz/Deniz çalışmalarını içeren uygulama sınavı:

 • Sınav uygulamaları denetimi ve parkur kurulumu sorumluluğu sınav komisyonundadır.
 • 500 metre mesafeyi su üstünden hiçbir yere tutunmadan ve duraksama yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan, istenilen stilde yüzerek 10 dakika altında tamamlamak.
 • 75 metre kurtarma parkuru: Bu parkurda aday, su içinden başlayarak 25 metre tek nefes (apnea) sualtından yüzer, karşı duvara dokunup su üstüne çıkar. Su üstünde baş dışarıda kurtarma tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra dibe dalıp kurtarma mankenini 180cm-300cm derinlikten su üstüne çıkartır ve mankeni 25 metre su üstünden taşır. 75 metre bitiminde manken ile duvara dokunur ve parkuru tamamlar. Bu süreçte hiçbir yere tutunmadan, bekleme yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan, parkuru en fazla 1dk45sn’de tamamlamak zorundadır.
 • Koş-Yüz-Koş parkuru : Aday 200 metre koşu, 200 metre yüzme, 200 metre koşu parkurunu kurtarma kemeri ve benzeri malzeme kullanarak (maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan) en geç yedi dakika içinde tamamlamak zorundadır.
 • 1500 metre yüzme parkuru: Aday bu parkuru ABC (palet boyu 76cm’yi geçmeyecek) donanımı ile yüzer. Diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmamaz. Parkuru serbest stilde yüzerek en fazla 25 dk’nın altında tamamlamak zorundadır. Bu parkur, açık suda deniz şartları en fazla Beaufort (bofor) skalası 4 (orta rüzgar) seviyesi dahil durumlarda yapılır. Aksi durumda bu parkur havuzda uygulanabilir.

Bu testlerden herhangi birini belirlenen süreler içerisinde tamamlayamayan aday başarısız sayılır, sınavı sonlandırılır ve eğitmen belgesi alamazlar.

d) Gümüş Cankurtaran Eğitmen Adayı Havuz/Deniz çalışmalarını içeren uygulama sınavı:

 • Sınav uygulamaları denetimi ve parkur kurulumu sorumluluğu sınav komisyonundadır.
 • 500 metre mesafeyi su üstünden hiçbir yere tutunmadan ve duraksama yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan istenilen stilde yüzerek 10 dakika altında tamamlayabilmek,
 • 75 metre kurtarma parkuru: Bu parkurda aday, su içinden başlayarak 25 metre tek nefes (apnea) sualtından yüzer, karşı duvara dokunup su üstüne çıkar. Su üstünde baş dışarıda kurtarma tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra dibe dalıp kurtarma mankenini 180cm-300cm derinlikten su üstüne çıkartır ve mankeni 25 metre su üstünden taşır. 75 metre bitiminde manken ile duvara dokunur ve parkuru tamamlar. Bu süreçte hiçbir yere tutunmadan, bekleme yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan, parkuru en fazla 1dk45sn’de tamamlamak zorundadır.
 • Scuba donanımı ile en az 5 metre derinlikten sualtından baygın kazazede çıkarma ve su üstünde 50 metre taşımak.
 • Sualtında donanımlı dalış ekipmanı ile açık suda tek rota üzerinde gidiş dönüş olarak en fazla 10 dakika pusula kullanımı (Sınav komisyonunca belirlenen parkurda)
 • 1500 metre yüzme parkuru : Aday bu parkuru ABC (palet boyu 76cm’yi geçmeyecek) donanımı ile yüzer. Diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmamaz. Parkuru serbest stilde yüzerek en fazla 25 dk’nın altında tamamlamak zorundadır. Bu parkur, açık suda deniz şartları en fazla Beaufort (bofor) skalası 4 (orta rüzgar) seviyesine kadar ki durumlarda yapılır. Aksi durumlarda bu parkur havuzda uygulanabilir.

Bu testlerden herhangi birini belirlenen süreler içerisinde tamamlayamayan aday başarısız sayılır, sınavı sonlandırılır ve eğitmen belgesi alamaz.

(8) Sınav sonunda sınav kurulu katılan tüm adayların aldıkları puanları, başarı durumlarını ve sınav tutanaklarını içeren bir raporu Federasyon Başkanı’na sunar.

(9) Federasyon başkanı tarafından onaylanan sınav sonuçları TSSF resmi internet sitesinde yayınlanır.

(10)  Cankurtarma eğitim merkezleri, sınavda başarılı olan adaylarının bilgi kayıt formlarını TSSF resmi internet sitesinden sonuçların ilanından sonra en geç 30 gün içinde Federasyona göndermek zorundadır. Federasyon sınavda başarılı olanların belgelerini hazırlayarak ilgili cankurtarma eğitim merkezine gönderir.

(11) Bronz ve gümüş cankurtarma eğitmen sınavlarının ücreti, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.