CMAS 11.Dünya Oyunları Sporcu Akreditasyonları Son Başvuru Tarihi CMAS tarafından 27 Şubat 2022 tarihine alınmıştır.

CMAS-Dünya Sualtı Konfederasyonu tarafından 07.07.2022 – 17.07.2022 tarihleri arasında Birmingham – Alabama – USA’de düzenlenecek 11. Dünya Oyunları için sporcu akreditasyonlarının listesinin 31 Mart 2022 tarihine kadar tamamlanması istenmiş ancak daha sonra 15 Şubat 2022 tarihli yazı ile son başvuru tarihinin 27 Şubat 2022 tarihine alındığı bildirilmiştir.

Bu nedenle  zorunlu olarak sporcu isimlerinin belirlenmesi için 22 Şubat 2022 tarihinde Gebze/Kocaeli’nde Paletli Yüzme Açık Yaş “Dünya Oyunları” Seçme Yarışması yapılması Federasyonumuzca kararlaştırılmıştır.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Hakkında TSSF ADMIN