Cmas faaliyetlerine katılacak sporcu/dalıcı ve eğitmen/ antrenörlerin dikkatine

Cmas faaliyetlerine katılacak sporcu/dalıcı ve eğitmen/ antrenörlerin dikkatine

Federasyonumuzun üyesi olduğu Cmas tarafından federasyonumuza 04 Mart 2019 tarihinde gönderilen sirküler ile Avrupa Birliği’nin Kişisel Verileri Koruma Kuralları’ nın uygulanması için aşağıdaki metinler gönderilmiştir. CMAS faaliyetlerine katılmadan önce form şeklinde gönderilen evrakın sporcular,dalıcılar,antrenör ve eğitmenler tarafından doldurulması istenmektedir. İlgili metinlerin özet tercümeleri de aşağıda olup ihtilaf halinde İngilizce metinler geçerli olacaktır.

İlgili formlar Cmas’a iletilmek üzere federasyonumuza ıslak imzalı ve tarihli olarak gönderilecektir. 18 yaş altındaki sporcuların/dalıcıların yasal temsilcilerinin de ilgili formlarda imzası gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA SÜRECİ HAKKINDA CMAS BİLGİSİ

AB Yönetmenliğine göre CMAS, Sporcu ve Eğitmenlerin aşağıda listelenmiş bilgilerini kendi organizasyonunda kullanabilir,  uluslararası olimpiyat komitesi ile paylaşabilir veya sporcuların ilgilenebileceği ürün ve hizmet teklifleri için paylaşabilir.

  • Sporcu /Dalıcı veya Antrenör /Eğitmenin adı Soyadı
  • Sporcu/Dalıcı veya Antrenör/Eğitmenin doğum tarihleri
  • Sporcu/ Dalıcı veya Antrenör/ Eğitmenin sertifika numarası
  • Sporcu /Dalıcı veya Antrenör/Eğitmenin branşı
  • Sporcu/ Dalıcı veya Antrenör/Eğitmenin e-mail adresleri
  • Sporcu /Dalıcı veya Antrenör/Eğitmenin sertifika türü
  • Sporcu /Dalıcı veya Antenör/Eğitmenin sertifika derecesi /yıldızı
  • Sertifika/Kartın özelliği

AMAÇLAR:

a) CMAS Sporcu /Dalıcı ve antrenör /eğitmen arasındaki ilişkinin yönetimi

b) Doping Kontrol Aktivitelerinin Yönetimi

C) Eğitmen/Antrenör ve Sporcu/Dalıcı sigorta politikası

d) CMAS tarafından düzenlenen aktivitelerin tanıtımı

e) Sporcu/Dalıcı ve eğitmenlere yönelik ürün ve hizmet tekliflerini doğrudan CMAS tarafından yapılması veya CMAS tanımlanmış bir sponsor tarafından yapılması

f) CMAS tarafından tanınan veya tanınacak olan partnerler ile sporcu arasındaki iletişimin sağlanması.

g) CMAS, Dalıcı ve Sporcularına kendi başlarına ürün ve hizmet sunabilecek üçüncü şahıslarla iletişim bilgilerini iletmek için önceki kullanıcı profilini kullanabilir.

Form : kisisel-verileri-koruma-sureci-hakkinda-cmas-bilgisi

İngilizce Metin : Notice_for_athletes-instructors_v11_ENG_with_consent_formula_FINAL (003)

Hakkında