Dalış ve Cankurtarma Merkezlerimizce Kullanılmakta Olan COVID-19 Formları Kullanımı Hakkında

COVID-19 Pandemisinin geldiği noktada, etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir.

Bu kapsamda Federasyonumuz Sağlık Kurulu tarafından önerilen Cankurtarma ve Dalış Merkezlerinin Covıd-19 Hastalığı Bilgilendirme ve Onay Süreçleri için kullanılmakta olan formların Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir talimat bildirilene kadar kullanımdan kaldırılmasına Sağlık Kurulumuzca karar verilmiştir.

Dalış ve Cankurtarma Merkezlerimizin bilgisine sunarız.

Hakkında TSSF ADMIN