Denetleme Kurulu

DENETLEME KURULU
Ender YAZICIOĞLU (Başkan)  ender-yazicioglu
Metin Tel (Başkan Yardımcısı)
Alpay EROL (Üye) alpay-erol
Zeki Özcan (Üye)  
Mustafa Remzi BOZKURT (Üye)