Doğu Akdeniz ve Karadeniz Sularındaki Jelimsi Organizmalar

Yılın son kitabı! 
Doğu Akdeniz ve Karadeniz Sularındaki Jelimsi Organizmalar

Doğu Akdeniz ve Karadeniz sularında bulunan jelimsi organizmaları, özelliklerini ve bu canlılarla etkileşim sonucu alınacak ilkyardım önerilerini içeren kitabımız Dünya Sualtı Federasyonu (CMAS) veTSSF – Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’ nun da katkılarıyla basıldı. Basım yılı 2018, İngilizce, 74 sayfa.

Last book of the year!
Jellyfish of the Black Sea and Eastern Mediterranean Waters

The book contains jellyfish in the Black Sea and Eastern Mediterranean waters, their characteristics and first aid suggestions to be taken after interaction with these organisms were published with the contribution of World Underwater Federation (CMAS) and Turkish Underwater Sports Federation (TSSF). Year of publication 2018, English, 74 pages

TUDAV – Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

Hakkında