Donanımlı Dalış Sınav Rehberi Genel Kuralları

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU DONANIMLI DALIŞ SINAV REHBERİ

GENEL KURALLAR (2019 Rev. 1)

A. AMAÇ

Bu rehberin amacı;

 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun yapacağı sınavlarındaki yöntem ve uyulması gereken kuralları belirlemek,
 • Sınav öncesi kursları düzenleyen eğitmenler, sınavlara girecek adaylar ve sınav kurullarında görevli eğitmenlerin davranış, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi vererek düzeni sağlamak,
 • Farklı yer ve zamanlarda yapılan kurs ve sınavların aynı şekilde organize edilmesini sağlayarak, kurs ve sınavlar arasında uygulama ve yöntem farklılığını ortadan kaldırmak,

B. KAPSAM

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Donanımlı Dalış Yönetmeliği, Donanımlı Dalış Talimatı ve Engelli Dalış Talimatı uyarınca TSSF tarafından doğrudan kursu ve sınavı, ya da sadece sınavı yapılan belge düzeyleri şunlardır:

 • 1 YILDIZ EĞİTMEN
 • 2 YILDIZ EĞİTMEN
 • 3 YILDIZ EĞİTMEN
 • REHBER DALICI
 • UZMANLIK EĞİTMENİ
 • REHBER DALICI EĞİTMENİ
 • ENGELLİ DALICI EĞİTMENİ
 • ENGELLİ DALICI EĞİTMEN ASİSTANI

Bu rehber, yukarıda sayılan belge kurs ve sınavlarının ne şekilde düzenlenip duyurulacağını, adayların hangi belgeleri hazırlamaları gerektiğini, katılım şartlarını, sınav basamaklarını ve değerlendirme ölçütlerini kapsamaktadır.

Sınavlara katılacak adaylar bu rehberi dikkatlice incelemeli, bu rehberde belirtilen hususlara uygun davranmalıdırlar.

Kurs veya sınav duyurularında yer almayan konular için, bu rehberde yer alan bilgilendirmeler geçerlidir.

Bu rehberde yer almayan konularda sınav kurulu kararı geçerlidir.

C. KURS VE SINAVLARIN DUYURULMASI ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Yukarıda sıralanan kurs ve sınavlar yalnızca TSSF’nin web sitesinden duyurulur (tssf.gov.tr).
 2. Federasyonun yıllık faaliyet programı mutlak değil, tahmini programdır. Her kurs ve sınav ayrı ayrı ilan edilir.
 3. Kurs ve sınavlar başlayacakları tarihten en az 1 ay önce duyurulur.
 4. Bu duyuruda tarih bilgisi yanında sınavın yapılacağı yer de duyurulur, ancak gereklilik olması halinde il değişikliği olmadan yapılacak yer değişebilir, bu değişiklik kesin liste ilan edilmeden web sitesinde bildirilir. Adaylar bu değişikliğe bağlı olarak başvurularını çekebilirler.
 5. Duyurularda mutlaka kontenjan bilgisi de yer alır. Yine duyuruda belirtilen tarihten önce yetersiz başvuru sayısı da belirtilir. Bu başvuru sayısına ulaşılamadığı hallerde sınav iptal edilebilir.
 6. Kurs ve/veya sınavlara katılmak isteyen adayların başvuruları duyurunun yapıldığı gün ve saatte başlar ve adaylar başvuru sırasına göre kontenjana girerler.
 7. Duyurusu yapılan kurs ve/veya sınavların, kontenjanı dolduğu anda duyuruda belirtilen son başvuru tarihi geçerliliğini yitirir. Asıl olan duyurunun yapıldığı tarihten başlayarak kontenjanın dolduğu gün ve saattir.
 8. İstenilen belgelerinin bir dosya içerisinde, duyuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar Federasyonun ilgili birimine ulaştırılması gerekmektedir (elden veya kargo ile)
 9. Kargonun Federasyona teslim tarihi kayıtlarda esas alınacaktır. Kargo şirketinden doğabilecek gecikme ve hasarlardan federasyonumuz sorumlu değildir.
 10. Kurs ve/veya sınav başvuruları şahsen yapılabileceği gibi kargo ile de gerçekleştirilebilir. Ancak belirtilen kontenjanda yer almak için asıl olan evrakların ilgili TSSF birimine eksiksiz ve tam olarak teslim edildiği veya ulaştığı gün ve saattir.
 11. Başvuru evraklarının kontenjan dolduktan sonra TSSF ilgili birimine ulaşması veya elden teslim edilmesi durumunda başvuru sahibi aday, kontenjan dışı kalmış olur.
 12. Kesin liste ilan edilmeden önce kurs veya sınava katılmaktan vaz geçen veya kontenjan dışı kalan aday veya adayların, ilgili TSSF birimine dilekçe ile başvurması durumunda teslim etmiş veya göndermiş olduğu sınav başvuru dosyası ile ödemiş olduğu kurs ve sınavların harçları tam olarak iade edilir. Dilekçede mutlaka ödemenin geri yapılması istenilen hesap bilgisi bulunmalıdır.
 13. Kurs ve/veya sınav listesi ilan edildikten sonra kurs ve/veya sınava katılmayan adaylara dilekçe ile başvurmaları halinde başvuru dosyaları iade edilir. Ancak gerekçeleri ne olursa olsun ödedikleri bedelin yarısı iade edilir.
 14. Dilekçe ile talep etmeleri halinde;
 • Kesin liste ilan edilmeden önce kurs veya sınava katılmaktan vaz geçen adayların veya,
 • Kontenjan dışı kalan adayların veya,
 • Sınavlardan başarısız olmuş dileyen adayların,

kurs veya sınav başvuru dosyaları kendilerine iade edilir. Bu dilekçede mutlaka iade edilmesi istenilen adres bilgileri yer almalıdır. Dilekçe ile başvuru yapılarak geri talep edilmeyen veya elden teslim alınmayan sınav başvuru dosyaları hiçbir koşul ve şart altında bir sonraki kullanımlar için TSSF birimlerinde muhafaza edilmez. (imha edilir.)

 1. Teorik sınavlara itiraz  sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 dakika içinde sözlü ve 1 saat içinde yazılı olarak yapılır. İtiraz bedeli 1.000,00 TL’dir. İtirazında haklı olana bu bedel geri ödenir. Uygulama sınavına, sonuçlarının internet sitesinde ilanından sonra 2 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bedeli 1.000,00 TL’dir ve bu bedel ödendikten sonra itiraz yazılı olarak sınav kuruluna iletilir. Adayın itirazı haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir.
 2. SCSPF brövesine sahip adaylar yenileme yaparak TSSF/CMAS brövelerini almak zorundadırlar. Eski bröve ile başvuru yapan adayların başvuruları eksik kabul edilecek ve başvuru sahibi sınav kontenjanına dahil edilmeyecektir..
 3. Uygulamalı kurs ve sınavlarda adaylara Tüp ve Ağırlık desteği verilecektir. Bunun dışındaki tüm dalış malzemeleri ve gerekli donanım (özellikle pusula) adaylar tarafından temin edilerek sınav sırasında yanlarında bulundurulacaktır.
 4. Adaylar TSSF web sitesinde veya bu rehberde belirtilen sınav müfredatından sorumlu olacaklardır.
 5. Sınavlara katılacak tüm adayların mevcut TSSF Donanımlı Dalış Talimatında belirtilen katılım koşullarına uygunlukları denetlenecektir. Bu değerlendirmeler; başvuru aşamasında, sınav aşamasında, belgeleme aşamasında olabilir. Koşullara uygunluğu bulunmayan veya eksik/yanlış belge ile başvuranların sınavlara girişleri engellenir, sınava girenlerin sonuçları iptal edilir ve sınav katılım bedelleri iade edilmez.
 6. Sınav günü adayların T.C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini ve yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik gösteremeyen adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sınav Rehberleri :