ENGELLİ DALICI EĞİTMENİ VE ENGELLİ DALICI EĞİTMEN ASİSTANI SEMİNERLERİ 11-12 EYLÜL 2018 TARİHLERİNDE KOCAELİ’NDE DÜZENLENECEKTİR

Federasyonumuz tarafından planlanan Engelli Dalıcı Eğitmeni ve Engelli Dalıcı Eğitmen Asistanı Seminerleri 11-12 Eylül 2018 tarihinde Karamürsel/KOCAELİ yapılacaktır. Seminerin yapılacağı yer ve konaklama bilgisi bilahare duyurulacaktır.

Engelli Dalıcı Dalış Talimatı 16.02.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Engelli bireylerimize ülke karasularını ve dalış yapılabilecek havuzları kapsayan su altı etkinliklerinin yapılabilmesi için, eğitmenlerimizin ve engelli dalıcı asistanlarının uyacakları kural ve standartların anlatılacağı bir seminer düzenlenecektir.

Seminere 16.02.2018 tarihli Engelli Dalıcı Dalış Talimatının, Engelli dalıcı eğitmen eğitimlerine katılma Madde-6 (2) Genel Koşullarını ve TSSF’ nin yetkili kuruluşunda en az bir yıl kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olma koşulunu sağlayan tüm eğitmenlerimiz ve Engelli Dalıcı Eğitmen Asistanı eğitimlerine Madde-5 (1)/ç Koşullarını sağlayan tüm üç yıldız seviyesindeki dalıcılarımız katılabilecektir.

Engelli Dalıcı Eğitmeni Semineri kontenjanı 15 (on beş)Engelli Dalıcı Eğitmen Asistanı Semineri 15 (on beş) olmak üzere toplam 30 kişi ile sınırlıdır. Aşağıda yer alan katılım dilekçesini eksiksiz doldurarak diğer evraklar ile birlikte TSSF İstanbul birimine ulaştıran katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir. Kontenjan dışı kalan eğitmenlerimiz için ilerleyen tarihlerde ilave seminerler düzenlenecektir.

Seminere katılacak adaylarımızın en geç 5 Eylül Çarşamba tarihinde mesai bitimine kadar katılım dilekçelerini ve istenen belgeleri dosya halinde Federasyonumuz İstanbul birimine ulaştırmaları gerekmektedir.

12 Eylül Çarşamba günü havuz veya deniz uygulaması yapılacaktır. Adaylarımızın tüm eğitimleri takip etmesi, havuz ve deniz uygulamasına katılması zorunludur. Tüm eğitimlere eksiksiz katılan ve seminer sonunda yapılan sınavda başarılı olan eğitmenlerimize Engelli Dalıcı Eğitmeni belgesi, üç yıldız dalıcılarımıza da Engelli Dalıcı Eğitmen Asistanı belgesi düzenlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI ve BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER: 

Engelli Dalıcı Eğitmeni:

 1. Seminer Katılım KATILIM DILEKCESI ASLI
 2. TSSF/CMAS Dalış Eğitmeni brövesini aldıktan sonra bir dalış kuruluşunda en az 1(bir) yıl kayıtlı eğitmen olarak çalıştığını gösterir belge FOTOKOPİSİ
 3. Savcılıktan alınacak ve seminer tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI
 4. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak ‘Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI
 5. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçe SURELI SURESIZ BELGE IPTAL DILEKCESIASLI 

Engelli Dalıcı Eğitmen Asistanı:

 1. Seminer Katılım KATILIM DILEKCESI ASLI
 2. TSSF/CMAS üç yıldız dalıcı kimliği fotokopi
 3. Üç yıldız dalıcı kimliğini aldıktan sonra en az 6 ay geçmiş olduğuna dair belge fookopisi
 4. Üç yıldız dalıcı kimliğini aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış kaydı fotokopisi
 5. Savcılıktan alınacak ve seminer tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI
 6. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak ‘Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI
 7. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçe SURELI SURESIZ BELGE IPTAL DILEKCESI ASLI 

Hakkında TSSF ADMIN