Federasyonumuzun yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçildi

FEDERASYONUMUZUN YENİ YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULLARI SEÇİLDİ

Federasyonumuzun yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçildi

Federasyonumuzun 1.Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 12 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Federasyon Başkanlığına seçilen Doç. Dr. Şahin ÖZEN ile birlikte yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları da seçildi.
Buna göre yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları aşağıdaki gibidir.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

 

Federasyon Başkanı

Doç.Dr. Şahin ÖZEN

YÖNETİM KURULU
1.    Ahmet AL
2.    Ali Rıza ÇOBANOĞLU
3.    Atilla ARAS
4.    Aydın ERGÜN
5.    Prof.Dr. Birol ÇOTUK
6.    Devrim ÇORBACIOĞLU
7.    Fatih SEZER
8.    Dr. İlker ERDOĞAN
9.    Levent UCUZAL
10.  Yrd.Doç.Dr. Melek Yeşim KURUOĞLU
11.  Murat ÖZEL
12.  Prof.Dr. Ömer ŞENEL
13.  Prof.Dr. Şamil AKTAŞ
14.  Volkan ERCAN
YEDEK ÜYELER
1.    Hakan ARSLAN
2.    Cengiz BİNGÜL
3.    Celal KAVAZ
4.    Korhan GÜLER
5.    Hayrettin Hayri TOKMAKÇI
6.    Kamil ESEN
7.    Uğur CABA
8.    Ali EYÜBOĞLU
9.    Sait BABAOĞLU
10.  Hüseyin SÖKMEN
11.  Orçun NAZİK
12.  Doğan ÖZER
13.  Zafer YÜKSEL
14.  Engin PALAOĞLU

DENETLEME KURULU
1.    Alpay EROL
2.    Selami GÜNDOĞDU
YEDEK ÜYELER
3.    Tahsin YAMAK
4.    Emre SAYGIN
5.    Tuğşad DURUKAN

DİSİPLİN KURULU
1.    Av. Aykut OKUR –Başkan
2.    Av. Cevat ÖZGÜN
3.    Av. Habibe Setenay KILIÇ
4.    Şentürk ÖRNEK
5.    Av. İbrahim Hulusi KÜLAHCI
YEDEK ÜYELER
1.    Av. Ali İNCEKARA
2.    Av. Ruşen ŞEN
3.    Av. Hakan KOTAN
4.    Av. Bilal ÜZER
5.    Av. Ahmet Ali BANZAROĞLU