Hakkımızda

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tüm etkinliklerinde aşağıdaki ilkelere uyacaktır.

Global düşünce ve lokal uygulama : Uluslararası etkinliklerde sürekli var olarak, uluslararası düzeyde çıtamızı yükseltecek altyapıyı oluşturacağız.

Sorumluluk ve hesap verebilirlik : Tüm etkinliklerimizde geçerli yasa ve yönetmeliklere göre çalışacağız.

Risk değerlendirmesi : Sualtı Sporları ile ilgili tüm etkinliklerde güvenlik koşullarını göz önüne alacağız. Güvenlik, en önemli bir unsurdur.

Sporcu ruhu : Yüce Önder Atatürk ün “Ben Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklı olanını severim” özdeyişini uygulamak ve uygulatmak için disipline çok önem vereceğiz.

Yaratıcılık ve yenilikçilik : Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile ilişkiye giren tüm paydaşlarımızın, yaratıcı, yenilikçi, görüş, öneri ve isteklerini bir an önce değerlendirmek ve uygulamak için çalışacağız.