Hakkımızda

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tüm etkinliklerinde aşağıdaki ilkelere uyacaktır.

Global düşünce ve lokal uygulama : Uluslararası etkinliklerde sürekli var olarak, uluslararası düzeyde çıtamızı yükseltecek altyapıyı oluşturacağız.

Sorumluluk ve hesap verebilirlik : Tüm etkinliklerimizde geçerli yasa ve yönetmeliklere göre çalışacağız.

Risk değerlendirmesi : Sualtı Sporları ile ilgili tüm etkinliklerde güvenlik koşullarını göz önüne alacağız. Güvenlik, en önemli bir unsurdur.

Sporcu ruhu : Yüce Önder Atatürk ün “Ben Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklı olanını severim” özdeyişini uygulamak ve uygulatmak için disipline çok önem vereceğiz.

Yaratıcılık ve yenilikçilik : Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile ilişkiye giren tüm paydaşlarımızın, yaratıcı, yenilikçi, görüş, öneri ve isteklerini bir an önce değerlendirmek ve uygulamak için çalışacağız.

Vizyonumuz

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu; Ülkemizde ve Dünyada, Sualtı sporları etkinlikleri ile ilgili öncü, yoğun deneyimi olan, görüşlerine her zaman gereksinim duyulan, çağdaş ve kurumsal bir yapıyla yönetilecektir.

Misyonumuz

Ülkemizde sualtı spor kültürünü yaymak ve benimsetmek amacıyla, sualtı sporları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlemek, Uluslararası sualtı sporları ve dalış etkinlikleri ile ortaklaşa eğitim, belgelendirme, denetim koşullarını oluşturmak ve yürütmektir.