I.Kademe Yardımcı Antrenör Eğitimi İstanbul’da Düzenlenecektir

I.Kademe Yardımcı Antrenör eğitimi 30 Ocak – 15 Şubat 2017 tarihleri arasında Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda düzenlenecektir.

Branşlar başvuru yoğunluğuna göre belirlenecektir.

 • Paletli Yüzme
 • Zıpkınla Balıkavı
 • Sualtı Hokeyi
 • Sualtı Ragbisi
 • Serbest Dalış

ANTRENÖR EĞİTİMİNE KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

 1. Milli sporcular istisna olmak üzere; en az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
 2. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı olmamak,
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis ya da altı aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,
 4. En az 21 (yirmibir) yaşını doldurmuş olmak koşulu ile ilgili branşın özelliğine göre Federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak. Ancak, başvurunun fazla olması durumunda yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının sualtı sporları ile ilgili dallarından mezun olmak, diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az beş yıl lisanslı sporcu olmak  öncelik nedenidir.

BAŞVURU KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

 1. Eğitime başvuracak olan adayların Antrenör Kursu Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak muafiyeti söz konusu olduğu belge (antrenör belgesi, BESYO diploması gibi), ödeme dekontu ve istenen diğer evraklar ile birlikte dosyalarını 18 Ocak 2017 tarihi Çarşamba günü mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Ofisine kargo yolu ile iletilmesini sağlamaları gerekmektedir. Eğitim tarihinde elden herhangi bir evrak teslim alınmayacaktır. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 2. Kurs katılım ücreti 500 Türk Lirası’dır.
 3. Belirlenen 500 Türk Lirası kurs ücreti temel teorik dersler ve bir tek branşa ait dersleri kapsamaktadır. İkinci branş eğitimi için 250 Türk Lirası katılım ücreti belirlenmiştir.
 4. Antrenörlük belgesi almaya hak kazanan antrenörler, 105 Türk Lirası antrenör kart ve diploma ücretini kurs bitiminde sonuçların duyurulması ile Federasyonumuza yapacaktır.
 5. Başvurunun fazla olması durumunda kursa kabul edilecek kursiyerler TSSF Antrenör Eğitim Kurulunca belirlenecektir.
 6. İlgili branşta milli sporcu olmak,
 7. Üniversitelerin Beden ve Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının sualtı sporları ile ilgili dallarından ihtisas yada seçmeli ders mezunu olmak,
 8. Diğer üniversite veya yüksek okullardan mezun olmak,
 9. İlgili branşta en az 3 ( üç ) yıl lisanslı sporcu olmak,

Bu şartlara haiz olmayan adaylar için Antrenör başvurusu yapacağı branşla ilgili antrenör eğitim kurulu tarafından yeterlilik elemesi yapılacaktır. Yeterlilik testlerini geçemeyen adaylar branşla ilgili derslere kabul edilmeyeceklerdir.

 GEREKLİ BELGELER      

 1. Öğrenim belgesi ( Alındığı yerden aslı gibidir onaylı diploma veya öğrenci belgesi )
 2. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet )
 3. Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı ( Aslı )
 4. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak “cezası yoktur” belgesi (aslı),
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. Sağlık Raporu (aslı),
 7. Kurs başvuru dilekçesi (aslı),
 8. Kurs Katılım Formu,
 9. Kurs ücreti ödeme dekontu veya kredi kartı ödeme formu,

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

VAKIFBANK / IBAN NO:TR 93 0001 5001 5800 7294 7191 44

 • Yukarıda belirlenen gerekli belgeler 18 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Ofisi adresinde olacak şekilde kargo yolu ile iletilmesinin sağlanması gerekmektedir.

ÖZEL DURUMLAR

 1. Açılacak olan I.Kademe Yardımcı Antrenör Eğitimi TSSF Antrenör Eğitim talimatı Madde 2.de belirlenen branşları kapsayacak olup, 30 Ocak-05 Şubat 2017 tarihlerindeki temel teorik dersler ortak olarak yapılacaktır.
 2. Belirlenen branşların; özel antrenman bilgisi, spor dalı teknik taktik ve spor dalı oyun kuralları dersleri ortak yapılan temel teorik derslerin bitiminden sonraki haftalarda TSSF tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır.
 3. BESYO mezunu kursiyerler TSSF antrenör eğitim talimatı gereğince belirlenen teorik derslerden muaftır.
 4. Geçmiş tarihlerde GSGM eğitim dairesince ve diğer Federasyonların açmış olduğu antrenör kurslarına katılanlar ve başarılı olanlar bu durumu belgelemeleri halinde TSSF antrenörlük talimatında belirtildiği şekilde temel derslerden muaf tutulurlar.
 5. TSSF “Antrenörlük Eğitim Talimatı Madde 20” gereği yapılacak denklik başvuruları kurs kapsamı dışında tutulacaktır.
 6. TSSF “Antrenörlük Eğitim Talimatı Madde 20”ye göre denklik için dilekçe ile yapılacak başvurular TSSF antrenör eğitim kurulunca değerlendirilecektir.
 7. Temel Antrenörlük Kurusuna katılımın 10 kişiden az, branş eğitimlerine ise 5 kişiden az olması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenecektir. 

NOT: 2017 yılı faaliyetlerinde akreditasyon işlemlerinde Antrenör Belgesi talep edilecektir. Buna bağlı olarak faaliyetlerde kulüplerimiz yarışma listelerine antrenörlük belgesiz çalıştırıcı yazamayacaklardır. 

 

Hakkında