II. Kademe Antrenör Eğitimi 19 Şubat-11 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlecektir

II.Kademe Temel Antrenörlük Eğitimleri 19-25 Şubat 2018 tarihlerinde, branş eğitimleri 26 Şubat-11 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Burhan Felek Kamp Eğitim Merkezinde düzenlenecektir.

 • Sualtı Hokeyi (26 Şubat-04 Mart 2018)
 • Serbest Dalış (26 Şubat-04 Mart 2018)
 • Paletli Yüzme (05-11 Mart 2018)
 • Sualtı Ragbisi (05-11 Mart 2018)
 • Zıpkınla Balıkavı (05-11 Mart 2018)

NOT: II. Kademe Antrenör Yetiştirme kurslarında Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar Temel Eğitim programında yer alan derslerden muaf olmayıp, II. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olanlar 4 yıl, üst kademede antrenörlük belgesine sahip olan kişiler ise 5 yıl boyunca temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak. (milli sporcular için ilköğretim okulu mezunu olmak)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak.
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
 • En az 18 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile TSSF spor dallarının özelliğine göre Federasyonca belirlenen yaş sınırlarına uygun olmak.
 • 01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü amatör spor dalları ceza yönetmeliğine ve federasyon disiplin talimatına göre son 3 yıl içerisinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

BAŞVURU, KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

 1. YENİ!

Antrenör Kursuna katılacak olanların 16 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar E-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yapmaları ve kayıt işlemi sonunda verilecek referans numarası ile Halkbankası‘na giderek kurs ücretini (her bir branş başvuru için 600 Türk Lirası) Banka içerisinden verilen Referans numarasını kullanarak yatırmaları gerekmektedir. Kurs ücreti yatırılmadan sistem üzerinden kayıt gerçekleşmeyecektir.

Sistem üzerinden işlemlerini tamamlayan Antrenörler Kursu Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak ödeme dekontu ve istenen diğer evraklar ile birlikte dosyalarını en geç 08 Şubat 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Ofisi adresinde olacak şekilde kargo yolu ile iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.Kurs başvuru sürecini eksiksiz tamamlayan katılımcıların listesi www.tssf.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. 08 Şubat 2018 mesai bitimine kadar yeterli başvuru olmaması durumunda kurs açılmayacaktır. 

 1. Antrenörlük belgesi almaya hak kazanan antrenörler, Federasyonumuza ayrıca başvurarak 130 Türk Lirası antrenörlük kart ve diploma ücretini ilgili hesaba yatıracaklardır.
 2. Branş havuz çalışması için Antrenörlerin her branşın kendine özgü tüm spor malzemeleri ile eksiksiz olarak kurs yöneticisi tarafından bildirilecek uygulama gününde hazır bulundurması gerekmektedir.
KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
 1. Kurs katılım formu
 2. 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm, orijinal fotoğraf)
 3. Diploma veya mezuniyet belgesi.(Federasyonca, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilmiş olmalıdır.)
 4. Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)
 5. Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) – (aslı)
 6. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
 7. Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 8. Kademe Yardımcı Antrenörü Belgesinin fotokopisi
 9. Kademe temel çalıştırıcı lisansına sahip ve en az bir yıl üst kademe antrenörünün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen veya TSSF’ce II. kademe Antrenör kursu açılıncaya kadar I. kademe yardımcı antrenör olarak ilgili spor branşında bir spor kulübünde en az bir yıl süre ile çalışmış olduğunu belgelemek. ( Kulüp antetli kağıdına, kulüp başkanı kaşe ve imzası olacak, üst kademe antrenörün ismi belirtilecek)
 10. Ücret makbuzu diğer evraklarla birlikte teslim edilecektir.

NOT: Temel Antrenör Eğitimi en az 10 kişi ile, branş eğitimleri en az 6 kişi ile açılabilecektir. Branşlar başvuru talebine göre belirlenecektir.

E-Devletten Basvuru nasil yapilir

II.KADEME BASVURU FORMU

Hakkında TSSF ADMIN