PADI ve SSI dalış sistemleri arasında yapılan protokol

Federasyon Başkanlığımız ile PADI ve SSI dalış sistemleri arasında yapılan protokol kapsamında Federasyonumuz tarafından yapılan sistem çalışması tamamlanmıştır.

Yetkilendirme işlemlerinin yapılabilmesi için PADI ve SSI eğitmenleri tarafından aşağıdaki dokümanları, çalışacakları TSSF Yetkili Dalış Merkezi aracılığı ile bir dosya halinde Federasyonumuza ulaştırmaları gerekmektedir.

 1. Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınan “Adli Sicil Kayıt Belgesi”.
  * Belgenin verileceği kurum bölümünde “Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu” yazmalıdır. Bu belge E-Devlet uygulamasından da alınabilmektedir.
 2. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan “Son 3 yıl içerisinde bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde bir yıldan daha fazla cezası yoktur” şeklindeki belge.
 3. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak, (Dilekçe Örneği)
 4. En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu ispat eden bir mezuniyet belgesi kopyası.
 5. Eğitmen / Rehber Dalıcı Sağlık Raporu (TSSF Donanımlı Dalış Talimatı Form 11). Bu sağlık raporu bir sualtı hekimi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 6. Dalış Kuruluşu Eğitmen / Rehber Dalıcı Çalışma Sözleşmesi (TSSF Talimatı Form 3).
  *Bu sözleşme hem PADI veya SSI Dalış Eğitmeni hem de Dalış Merkezinin Yetkili tarafından imzalanmalıdır.
 7. Yetkili Kişiler ve Dalış Eğitmeni İmza Örnekleri (TSSF Talimatı Form 4).
  *Bu formda PADI veya SSI Dalış Eğitmeni ile Dalış Merkezi Yetkilisinin imza örnekleri bulunmalıdır.
 8. Eğitmen ödentilerinin ödendiğine dair makbuz (TSSF İstek Formu).
  *Bu formu doldurarak TSSF ye yıllık dalış eğitmenliği harcınızı Kredi Kartı Bilgilerinizi yazarak kredi kartı ile ödeyebilir veya EFT/Havale gerçekleştirerek banka dekontu numarasını yazabilirsiniz.
 9. PADI veya SSI Türkiye Temsilciliğinden alınan öğretme yetkisine dair onaylı yazı.
 10. PADI veya SSI Dalış Eğitmenliği kartınızın fotokopisi.
  *Belgenizi yetkili dalış merkezi kanalıyla TSSF ye sunduğunuz an itibariyle PADI veya SSI daki eğitmenlik kaydınızın “Öğretebilir” statüde olması çok büyük önem taşımaktadır. Yetkili bir TSSF Dalış Merkezi bünyesinde çalışmaya başlamak için müracaat etmeden evvel PADI veya SSI Eğitmenlik belgenizi yenilediğinize ve öğretebilir statüde olduğunuza emin olunuz. Dijital eğitmen kartı kullanan Eğitmenlerin Türkiye temsilcileri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

GEREKLİ FORMLAR

Hakkında