Puanlamaya Girecek Balık Türleri

Puanlamaya Girecek Balık Türleri

 1.  Grup 500 Gr. ve üstü Puan,
  400 Gr. Nötr,
  399 Gr. ve altı Ceza
  (En az 4 türden olmak üzere kota 8)

  1. Tüm Karagöz Türleri
  Sargos

  Demirci (Kınalı)
  Sivri Burun
  Mercan karagözü
  Mavi Karagöz
  2. Melanur
  3.Papağan Balığı – İskaroz (limit 3 adet)
  4. Zurna Balığı (limit 3 adet)
  5. Zargana Balığı (limit 3 adet)
  6. Domuz Balığı – Çütre (limit 3 adet)
  7. Lüfer – Kofana
  8. Levrek
  9. Bütün Kefal Türleri (limit 3 adet)
  10. Eşkina (limit 3 adet)
  11. İskorpit (Zehirli Balık) -Lipsoz/Adabeyi (Zehirli Balık)
  12. Dülger
  13. Sarpa
  14. Mırmır
  15. Barbun Balığı
  16. Çipura
  17. Tüm Kırlangıç Türleri (limit 2 Adet)
  18. Trakun (Tral) Baliği
  19. Minekop
  20. Sinarit
  21. Tüm Mercan Türleri Fangiri Mercan Çizgili Mercan
  22. İstavrit
  23. Kupez
  24. Gelincik
  25. Bakalyaro
  26. Kolyoz
  27. Öksüz
  28. Tırsi
  29. Lapingiler (limit 3 adet) Kikla Lapin


 2. Grup 1000 Gr. ve Üstü Puan,
  900 Gr. Nötr,
  899 Gr. ve altı Ceza (Kota 3)
  1. Torik-Palamut
  2. İskarmoz-Baraküda

  3. Sarı Ağız (Granyoz)
  4. Tombik (Kan Palamutu)


 3. Grup 2000 Gr. ve Üstü Puan,
  1750 Gr. Nötr,
  1749 Gr. ve altı Ceza (Kota 2)
  1. Grida

  2. Züber Balığı (limit 1 Adet)

  3. At Gözlü Akya

  4. Ceylan Balığı

  5. Yazılı Orkinos


 4. Grup 4000 Gr. ve Üstü Puan,
  3500 Gr. Nötr,
  3499 Gr. ve altı Ceza (Kota 1)
  1.Büyük Akya (Yellow Jack)

  2. Çıplak Akya (Amber Jack- Licha)

  3. Marlin

  4. Kılıç Balığı

  5. Orkinos (limit 1 adet)

  6. Uzun Kanat Orkinos (limit 1 adet)


 5. Grup Mığrı – Müren 2500 Gr. Ve Üstü Puan,
  2250 Nötr 2249 ve Altı Ceza
  (Kota PUANI YOK)
  (Gram puanı yok, geçerli adet başı 2500 puan.)
  1. Müren (limit 1 adet)

  2. Mığrı (limit 1 adet)


 

Avlanması Yasak Olan Türler

 1. Mersin Balığı
 2. Deniz Alası
 3. Orfoz
 4. Lahoz türleri
 5. Deniz Atı
 6. Minare
 7. Deniz Kaplumbağaları
 8. Misk Ahtapotu
 9. Pervane Balığı
 10. Deniz Kulağı
 11. PinaPinna
 12. Şeytan Minaresi
 13. Tüm Kafadan Bacaklı ve Yumuşakcalar (Ahtapot, Kalamar, Sübye v.s.)
 14. Siyah Mercan
 15. Fil Kulağı
 16. Triton
 17. Fok
 18. Ticari Deniz Süngerleri
 19. Tüm Köpek Balığı Türleri
 20. Kancalı Ahtapot
 21. Yunus Delphinus
 22. Kırmızı Yıldız
 23. Istakoz
 24. Karavida (Ayı Istakozu)
 25. Böcek
 26. Bütün Yengeç Ailesi
 27. Midye ve İstiridyeler
 28. Tüm Yassı Balıklar (Kalkan, Dil, Pisi)
 29. Bütün Vatoz Türleri
 30. Tüm Kabuklular
 31. Mavi Kanat Orkinos
 32. Balon Balığı

AÇIKLAMALAR:

Listede bulunmayanlardan vurulacak balıklar hakkında verilecek nihai karar, Tarım Bakanlığı 4/2 ( Tebliğ No:2016/36 ) Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ göz önünde bulundurularak Jüri tarafından belirlenecektir.

PUANLAMA:

 1. Geçerli olan ve puanlamaya tabi avlanmış balıkların ağırlıklarının her bir gramı için 1 (bir) puan verilir.
 2. Geçerli olan ve puanlamaya tabi avlanacak balıklar için üst ağırlık sınırı 9 kg’dır. (bir balık için) 9 kg. üstündeki ağırlığa her 10 gramı için 1 (bir) puan verilir.
 3. Geçerli olan ve puanlamaya tabi avlanmış balıkların her bir adedi için (parça başına) 1000 (bin) puan verilir.
 4. Geçerli olan avların ait olduğu her bir belirlenmiş tür için 1000 (bin) puan verilir.
 5. Her bir gruptaki türler için belirlenmiş olan kotanın tamamlanması halinde 2000 (iki bin) puan daha verilir.
 6. Yarışmacı tarafından gruplar içindeki türler için konan limitlerin 1 (bir) adet aşılması durumunda, yarışmacının avladığı o türdeki ağırlık bakımından en büyük 2 (iki) balığı puanlama dışına çıkarılır. Belirlenen limitin 2 (iki) ya da daha fazla balığın avlanarak aşılması durumunda yarışmacının müsabaka günü içerisinde o türdeki vurduğu tüm balıkları puanlama dışına çıkarılır.
 7. Yarışmacının gramajı yönüyle ceza puanı verilmesini gerektiren bir balığı avlaması durumunda; o balığın belirlenmiş olan nötr ağırlığı ile mevcut ağırlığı arasındaki farkın 1 gramı 1 puan olacak şekilde hesaplanır ve çıkan toplama 1000 (bin) puan daha ilave edilerek ceza puanı olarak toplam puanından düşülür.
 8. Yarışmacının hem limit aşımı yapması hem de ağırlığı bakımından cezalı balık avlaması durumunda farklı bir uygulamaya gidilmez, her iki yönden de ayrı ayrı müeyyideleri tatbik edilir.