Rehber Dalıcı Sınavı 6 Nisan 2024 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Federasyonumuz 2024 yılı planlı faaliyet programında yer alan ‘Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmen Sınavı’ teorik olarak 6 Nisan 2024 Ankara da düzenlenecektir.

SINAV UYGULAMA TALİMATI

Federasyonumuz faaliyet programı içerisinde bulunan Rehber Dalıcı sınavında kontenjan sınırlaması yoktur.

 YAZILI SINAV

 • Yazılı sınav Ankara da 6 Nisan 2024 tarihinde sabah saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.
 • Başvuranların isim listeleri ve sınav yeri Federasyonun resmi internet sitesinden duyurulacaktır.
 • Bu sayfayı takip etmek adayların sorumluluğundadır.
 • İstenilen evraklar sınav günü bir dosya içerisinde düzenli ve eksiksiz olarak sınav kuruluna teslim edilecek. Kargo yolu ile gönderim yapılmayacaktır.
 • Eksik evrak getiren adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 • Salonda kayıt ve evrak kontrolleri yapılan adaylar sınav rehberinde belirtildiği şekilde yazılı sınava tabii tutulacaklardır
 • Yazılı sınav sonuçları Federasyon resmi sayfasından tebliğ edilecek ve kendilerine itiraz süreci tanınacaktır.
 • Talep edildiği takdirde sınavdan başarısız olan adayların dosyaları iade edilecektir

Bir sonraki sınav için başvuru dosyaları muhafaza edilmeyecektir.

Sınava katılacak adayların sınav harçlarını aşağıdaki banka hesabına eft/havale yöntemi ile yatırarak en geç 29 MART 2024 tarihi mesai bitimine kadar. Federasyonumuz resmî sitesinden online başvurularını tamamlamaları gerekir.

Rehber Dalıcı Teorik Sınav ücreti: 1.000 TL dir.

(Açıklama kısmına Rehber Dalıcı Sınav ücreti ibaresi yazılacaktır.)

 Banka Hesap Bilgileri

TEB Tunalı Hilmi Şubesi Hesap Adı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı
IBAN No TR95 0003 2000 0000 0066 6384 72
VAKIFBANK BAĞLICA / ANKARA / ŞUBESİ / S00707 Hesap Adı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı
IBAN TR 93 0001 5001 5800 7294 7191 44

REHBER DALICI OLMA ŞARTLARI

Donanımlı Dalış Talimatı (Madde 5 / ç fıkrası)

 1. TC vatandaşı olmak,
 2. En az ilköğretim ya da ortaokul diplomasına sahip olmak,
 3. Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak ve en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
 4. Donanımlı Dalış Talimatı ’nın 19. maddesinde yer alan sağlık (HIPERBARIK – FORM11) koşullarını yerine getirmek,
 5. Federasyonca belirlenmiş bir yabancı dili bilmek ve Federasyonun açacağı sınavda başarılı olmak,
 6. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak (ADLİ SİCİL / E-DEVLET)
 7. 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydı ile; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak (E-DEVLET)
 8. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Su kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak (TSSF WEB / FORM ALT SIRADA)

 

SINAV BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER

 1. Savcılıktan alınacak ve sınav tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI (e‐devlet üzerinden alınabilir)
 2. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak ‘Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI (e-devletten alınabilir)
 3. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Su kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçenin ASLI (Süreli Süresiz Belge İptali Dilekçesi, TSSF web sayfası formlar başlığı altında)
 4. Donanımlı dalış yapmasına sağlık açısından engel bir durumunun bulunmadığına ilişkin ve sınav tarihi itibariyle 5 yıldan daha eski tarihli olmamak koşulu ile SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP UZMANINDANalınacak sağlık raporu ASLI (24.02.2014 Tarihinde
  yayınlanan TSSF Donanımlı Dalış Talimatnamesinde Form 11) Belgesinin aslı Federasyonda olan adaylar durumlarını belirtir bir dilekçeyi dosyalarına eklemelidir.
 5. Rehber Dalıcı Sınavı Katılım İstek Belgesi FORM 8 Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan belgenin ASLI gerekmektedir.
 6. Rehber Dalıcı Eğitimi Sonuç Belgesi FORM 7 Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan belgenin ASLI gerekmektedir
 7. Sınav harcını yatırdığına dair BANKA DEKONTU ASLI
 8. C Kimliği önlü arkalı FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 9. En az ilköğretim ya da ortaokulu bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 10. Üç Yıldız Dalıcı Belgesi ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belge (en az 6 ay önce alınmış olmalıdır) FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 11. TSSF ilk yardım, yön bulma, derin dalış uzmanlıkları belgelerinin FOTOKOPİLERİ (ASILLARI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 12. Sınava girmek istediği yabancı dil mutlaka On-Line Başvuru ekranında yazılacaktır.
 13. 2014 tarihli Donanımlı Dalış Talimatı ‘nın Madde 5 (ç) fıkrasında belirtilen koşulları karşılamak gerekmektedir.

 

 

Kayıt Kapanmıştır

Hakkında TSSF ADMIN