Spor Kulüplerimizin Dikkatine

Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı’nın 09.06.2017 tarih ve E.77232 sayılı yazısında, İl Müdürlükleri kullanımında bulunan gençlik ve spor saha ve tesislerinin Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliği’nin “Ücretsiz Tahsisler” başlıklı 18. maddesi kapsamında tahsis edilmesi ile ilgili aşağıdaki esaslara göre uygulama yapılacağı bildirilmiştir:

  1. Spor Genel Müdürlüğü  İşletme Yönetmeliği’nin “Ücretsiz Tahsisler” başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrasında sayılan faaliyetlere yapılacak tahsislerden zorunlu gider (Elektrik, su, yakıt, personel vb) adı altında herhangi bir ücret alınmayacaktır.
  2. Aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince spor saha ve tesislerinin spor kulüpleri ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenecek faaliyetlere tahsis edilmesi halinde,
    a) Kulüpler tarafından sporculardan ücret veya bağış alınsın ya da alınmasın, federasyonlar tarafından düzenlenen yerel lig, üst ligler veya yarışmalara bir önceki sezon katılmayan veya yeni sezona katılmaya hakkı elde edemeyen spor kulüplerine yapılacak tahsislerden ücret alınabilecektir. Ancak yeni kurulan spor kulüplerine yapılacak tahsisler için bir sezon süresince herhangi bir tahsis ücreti alınmayabilecektir.
    b) Birden fazla spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerine yapılacak tahsislerde, kulüp hangi spor dalında federasyonlar tarafından düzenlenen yerel lig, üst ligler veya yarışmalara bir önceki sezon katılmış veya yeni sezona katılma hakkı elde etmiş ise, o spor dalı için yapılacak tahsislerden dolayı ücret alınmayacak; ilgi kulübün diğer spor dallarına yapılacak tahsislerden dolayı tahsis ücreti alınabilecektir.
    c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ücret veya bağış alınmak suretiyle düzenlenen BESYO hazırlık, spor okulları, sporcu eğitim kursları ve benzeri faaliyetlere yapılacak tahsislerden dolayı tahsis ücreti alınabilecektir.

Kulüplerimize duyurulur.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

 

 

Hakkında