Stratejik Plan

STRATEJİK PLAN

Son yıllarda sualtı sporlarında Dünya’da ve Avrupa’da önemli başarılara imza atarak Ülkemizin uluslararası arenada söz sahibi olma adına önemli adımlar atılmıştır.
Spor branşlarımıza dair faaliyetlerimizi ve spor alanındaki sportif başarılarımızın sürekliliğini sağlamak için kaynakların daha etkili, daha ekonomik ve verimli olarak kullanılması hedeflenmektedir.

  • Cankurtarma ile Donanımlı Dalış branşlarında eğitim ve turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilere yönelik eğitim ve gelişim programları düzenlemek, bu alanda görev yapmakta olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ulusal ve uluslararası ölçekte önem arz eden konulara yönelik çalışmalar ve analizler yapmak planlarımız arasındadır.
  • Diğer spor branşlarımızda hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda sportif başarıların artırılmasını sağlamak.
  • Sualtı Sporlarının gelişimi için alt yapı çalışmalarına destek vererek yetişmiş sporcu ve başarıyı destekleyen bir hizmet anlayışı sergilemek.
  • Alt yapı çalışmalarının desteklenmesi için çalıştırıcının önem arz ettiği bilinciyle antrenör gelişim ve eğitim faaliyetlerinin arttırılması hedeflemek.
  • Sportif faaliyetlerde eğitim ve gelişim faaliyetlerinin Dopingle Mücadele de farkındalık oluşturulmasına yönelik faaliyetler, eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek ve desteklemek.
  • Sualtı Sporlarında uluslararası gelişmeleri takip etmek, uluslararası kurumlarla ilişkilerini ve iletişimini güçlendirmek; bu amaçla faaliyet takviminde yer alan yurt içi uluslararası faaliyetlerin organizasyonlarını yürütmek, var olan organizasyon ve benzeri etkinliklere katılarak ülkenin temsilini etkin bir şekilde gerçekleştirmek.
  • Sualtı Sporlarında faaliyetlere katılan Spor Kulüplerinin ve illerin arttırılmasını sağlayarak, sualtı sporlarının tabana yapılmasını, aktif olmayan illerde de tanınmasını ve sporcu sayısının artmasını sağlamak.
  • Ulusal faaliyetlerde yetenekli ve başarılı sporcuları tespit etmek, tespit edilen sporcuların uluslararası arenada başarıya destek sağlaması için yapılan aday kamp çalışmalarında, akademik olarak yapılan sporcu ölçüm ve testler ile yönlendirilmelerini sağlamak.
  • Ev sahipliği yapmayı planladığımız uluslararası faaliyetlerin koordinasyon sağlayarak düzenlenmesini sağlamak, nitelikli sualtı sporları uluslararası organizasyonların ülkemizde yapılması ve sayısının arttırılması için çalışmalar yürütmek.

Bu hedeflere ulaşmanın planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin farkında olarak, ülkemizin sualtı sporları alanında başarısını nitelikli bir şekilde temsil edilerek büyük bir katma değer elde edeceğimiz inancıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız, benimsediğimiz bu amaç ve vizyon ile hazırladığımız Stratejik Plan ile gelecek hedeflerimizi gerçekleştirmektir.