Sualtı Sporları Aday Hakem Kursu 08-10 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da Düzenlenecektir. 

Sualtı Sporları Aday Hakem Kursu 08-10 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da Düzenlenecektir. 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 08-10 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da Burhan Felek Kamp Eğitim Merkezi Konferans Salonunda Aday Hakem Kursu açılacaktır.

En son başvuru tarihi 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar olup, başvuru yapacaklar aşağıda yazılı olan belgeler ve aşağıda yer alan hakem bilgi formu ile dilekçe, kurs bedelinin ödendiğine dair  banka dekontunu veya kredi kartı ödeme formunu doldurarak Federasyonun İstanbul Birimine kargo/posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

08 Kasım 2017 tarihinde, saat: 13.00’da kayıt işlemlerinden sonra uygulamalı testlere katılan ve performansı kayıt altına alınan/yüzme seviyesi ve de su kondisyonu eğitmenlerce yeterli görülen adaylar kursa devam edeceklerdir.

 1. Kurs Saatleri : 09.00 – 19.00
 2. Kurs Ücreti : 400 TL’dir.
Vakıfbank (292) Kuyubası Subesi, Hesap No : TR 93 0001 5001 5800 7294 7191 44

Kursun ilk günü elden evrak teslim alınmayacak, 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye  kadar evraklarını TSSF İstanbul  birimine göndermeyen kursiyerler kursa kabul edilmeyeceklerdir.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Arkalı – Önlü.)
 • En az lise mezunu olmak.
 • 20 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük olmamak,
 • Hakemlik yapmaya mani bir engeli olmadığını sağlık raporu ile belgelemek,
 • TSSF logolu 1 Yıldız Dalıcı belgesinin fotokopisi (önlü-arkalı)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Arka yüzünde ad-soyadı yazılı olacak)
 • Sabıka kaydı
 • İkametgah belgesi
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defa altı ay veya daha fazla yarışmalardan men yahut hak mahrumiyeti cezası almadığına dair yazı.
 • Milli sporculardan bağlı oldukları federasyondan milli olduklarına dair onay yazısı.
 • Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş veya bir defada iki yıl yada toplamda üç yıl süre ile askıya alınmamış olmak veya ödenmemiş para cezası bulunmamak,
 • Aday Hakem Kursu uygulamalı ve nazari olarak iki safhadan oluşmaktadır. Federasyonumuz tarafından;

            Birinci Safhada: Yüzme testinden oluşan Uygulamalı Havuz Performans Testi yapılacaktır. (Adayların bu safhadaki yüzme durumları ve su kondisyon seviyeleri eğitmenlerce değerlendirilecek olup, kursa devam edip edemeyeceklerine karar verilecektir.)

            Yüzme Testi: 300 mt. mesafeyi  (300 mt.lik mesafeler serbest –Crawl-olarak yüzülecektir.). Performansta palet kullanılmayacaktır.

Paletli Yüzme testi 500 mt. ( Maske, şnorkel kullanılacaktır.)

Sualtında gitme testi 10 mt.olacak şekilde planlanacaktır.(Palet kullanılmayacak Maske, şnorkel kullanımı serbesttir.)

            İkinci safhada: Teorik dersler sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sına v sonrasında kursu bitirmesi için TSSF Hakem Talimatına göre 100 puan üzerinden 70 puan alması gerekmektedir.

 • Kursa katılım ücreti olarak alınan 400 TL ön testte veya kurs sonunda yapılacak olan son testte başarısız olan kursiyerlere geri iade edilmeyecektir.
 • Kursa katılacakların yol, konaklama ve iaşeleri kendileri tarafından karşılanacaktır.
 1. Kursa katılım 20 kişiden az olduğu takdirde kurs açılmayacaktır.
 2. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Aday Hakem Kursu’nun yerini ve zamanını değiştirme yetkisine sahiptir.
 3. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ders programı, saatleri ve eğitmen listesinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Aday Hakem Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Hakkında