SUALTI SPORLARINDA NORMALLEŞMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA

Covid-19 (SARS Cov-2) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere alınan ekonomik ve sosyal kısıtlamaların tedbirli bir şekilde adım adım kaldırılması ve normalleşmeye yönelik başlatılan çalışmaları, Federasyon yönetimi ve ilgili birimlerimiz 9 ayrı branştaki sualtı topluluğu üyelerimiz açısından yakından takip etmektedir.

İlgili kurullarımız ve yönetim birimlerimizin, turizm mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte donanımlı dalış ve cankurtarma merkezlerimizin faaliyetleri başta olmak üzere tüm branşlarımız için planlayıp hazırladığı normalleşme süreçlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili taleplerimiz ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirilmelerine sunulmuştur.

Sualtı sporlarında, tedbirlere riayet ederek faaliyetlerimizin tekrar başlamasına yönelik taleplerimizle ilgili değerlendirmeler ve kararlar, tssf.gov.tr ve federasyonumuzun sosyal medya hesaplarından en güncel haliyle paylaşılacaktır.

Sualtı topluluğu üyelerimiz ve kamuoyuna duyurulur.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Hakkında TSSF ADMIN