Tekzip

22 Aralık 2020 tarihinde bazı basın organlarında ve internet haber sitelerinde; GESTAŞ’ın bütçesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu heyetinin yurt dışı gezileri için kullanılmış ” manşeti atılarak federasyonumuz ve yöneticileri hakkında, federasyonumuzdan hiçbir bilgi alınmayarak, kamuoyunu yanıltıcı bir haber yapılmıştır.

Yapılan haber, Federasyonumuzun ve yöneticilerinin başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. Maddesi olmak üzere Basın Yasası, Basın Ahlak İlkeleri, Medeni Kanun ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış maddi ve manevi varlıklarını koruma ve sürdürme hakkına müdahale edici niteliktedir. Haber alma hakkının Anayasal bir hak olması yanında, kişilik haklarının da Anayasal koruma altında olduğu hukuki bir gerçektir. Hiç kimsenin özel hayatı, ailesi, konutu ile ilgili konularda başkalarının keyfi muamelelerine, şeref ve haysiyetine yönelik saldırılara maruz bırakılamayacağı, bu tür muamelelere karşı kanun ile korunma hakkına malik olduğu esastır. Unutulmamalıdır ki hiçbir hak mutlak ve sınırsız olmadığı gibi  haber verme veya alma hakkı da sınırsız değildir.

Kişileri eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemeyeceği, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel yaşamlarının yayın konusu olamayacağı, haberlerin doğruluğuna emin olmadan yayınlanamayacağı, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyulacağı…”  Basın Meslek İlkeleri ile Basın Konseyi Sözleşmesi esaslarından olduğunu hatırlatmak isteriz.

Federasyonumuz ve yöneticileri, ülke kamuoyu ve tüm spor kamuoyu nezdinde töhmet altında kalmıştır.  Anayasa, Basın Yasası, Basın Ahlak İlkeleri, Medeni Kanun ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine tamamen aykırı haberinizi kınadığımızı belirtir, bu haber metni yahut metinleri hakkında her türlü hukuki,  cezai, mali vb. yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla aynı sayfalarda, aynı puntolarla ve diğer yasal koşullara uygun olarak aşağıdaki açıklama ve tekzip metninin yayınlanmasını bilgilerine sunarız. 23/12/2020

 

“Değerli kamuoyuna; 

 

Bir şirkete ait 2019 Sayıştay Raporu, bazı basın organları tarafından ‘şirketin bütçesinin, federasyonumuz heyetinin yurt dışı gezileri için kullanıldığı’ şeklinde kamuoyuna yansıtılmıştır. Federasyonumuz 3289 Sayılı Yasa ile kurulmuş idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız bir spor federasyonudur.  Kendisine ait bir bütçesi bulunmakta ve faaliyetlerinin tamamını bu bütçe ile sürdürmektedir. Habere konu şirketten federasyonumuza geçmiş dönemler de dahil günümüzde de herhangi bir sponsorluk veya  finansman desteği olmadığını önemle belirtiriz. 

 

Bilindiği üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı 2023’de, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRSAB ve ÇATOD işbirliği ile Çanakkale’de Uluslararası Sualtı ve Dalış Fuarı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu projeyle ilgili gelişmeler, 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle yapılan haberlerle kamuoyuna da yansımıştır. Federasyonumuz, mevzuatın kendine vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk gereği, su altı dalışına ait tüm konularda profesyonel destek vermek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla, Çanakkale İl Temsilcisi nezdinde proje heyetinde yer almaktadır. 

 

Proje hedefi doğrultusunda; federasyonumuz genel sekreterinin de yapılan davete icabet ettiği, Çanakkale Valiliği koordinasyonunda 2019 Ağustos ayında gerçekleştirilen toplantıda; Çanakkale yerelinde oluşturulacak heyetin, yerinde gözlem yapmak ve tespitlerde bulunmak amacıyla Avrupa’nın ve dünyanın önemli denizcilik ve su altı fuarlarının incelenmesi kararı alınmıştır.  

 

Bu karara istinaden; gözlem ve tespit için en uygun organizasyon olarak 2020 Ocak ayında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Boot Düsseldorf 2020 Fuarı belirlenmiştir. Bu fuara, federasyonumuzdan hiçbir yetkili katılmazken; Çanakkale proje heyetinden 3 kişi fuara katılım göstermiştir. Heyette kimlerin olduğu, 2020 Ocak ayı sonunda fuara katılımla ilgili basına yansıyan haberlerde de yer almaktadır. Dolayısı ile haber içeriğinde belirtildiği gibi federsyonumuz yöneticisi veya görevlisi hiçbir kişinin GESTAŞ tarafından yurtdışına gezi için gönderilmesi ve masraflarının karşılanması söz konusu değildir.

 

Kamuoyuna saygı ile  sunarız. 

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

 

Hakkında