Topluluğumuza duyuru PADI ve SSI ile protokol imzalandı

TOPLULUĞUMUZA DUYURU

Federasyon Başkanlığımız ile PADI ve SSI dalış sistemleri arasında, PADI ve SSI eğitmenlerinin TSSF/CMAS eğitmeni olma şartı aranmaksızın Federasyonumuzun yetkili dalış merkezlerinde kayıtlı olarak yasal çerçevede çalışabilmelerine yönelik bir protokol imzalanmıştır.

Bilindiği gibi PADI ve SSI eğitmenleri, eğitimlerini ancak aynı zamanda TSSF/CMAS eğitmeni olmaları halinde yasal çerçevede verebilmekteydi. Öte yandan yalnızca PADI veya SSI eğitmeni olanlar yetkili dalış merkezlerine kayıtlı olmadan çalıştıklarında gerek denetlenmeleri, gerek yaptıkları eğitimin yasal zemini açısından büyük sorunlar bulunmakta, durum aynı zamanda haksız rekabete de yol açmaktaydı.

Yapılan anlaşma ile aşağıdaki şartları karşılamaları halinde PADI ve SSI eğitmenlerine aynı zamanda TSSF/CMAS eğitmeni olmadan da yasal çalışma zemini sağlanmış oldu:

  1. Gerek PADI gerek SSI eğitmenleri ancak yetkili bir TSSF Dalış merkezinde kayıtlı olarak çalışabileceklerdir.
  2. Yetkili dalış merkezinde çalışacak PADI ve SSI eğitmenleri TSSF Yönetmelik ve Talimatında TSSF eğitmeni olmak için aranan tüm şartları yerine getireceklerdir.
  3. Yetkili dalış merkezinde çalışacak PADI ve SSI eğitmenleri Federasyona yıllık eğitmen bedeli ödeyeceklerdir.
  4. Yetkili dalış merkezinde çalışacak PADI ve SSI eğitmenleri Türk vatandaşlarına verdikleri eğitimler için dalıcı izin kartını eskiden oldukları gibi vereceklerdir.
  5. PADI ve SSI eğitmenleri TSSF Yönetmelik ve Talimatlarında açıkça yasaklanan dalış tür ve uzmanlıklarını yaptırmayacaklardır.
  6. Federasyon, PADI ve SSI sistemlerinin çalışmasını denetleyebilecektir.
  7. Yetkili dalış merkezinde çalışacak PADI ve SSI eğitmenleri TSSF Yönetmelik ve Talimatlarında belirtilen ceza hükümlerine tabii olacaklardır.
  8. Yukarıda belirtilen şartların sağlanması konusu yalnızca TSSF tarafından değil PADI ve SSI tarafından da yürütülecektir.
  9. Protokol bir yıl geçerli olacak şekilde imzalanmış olup, iptal edilmediği sürece otomatik olarak uzayacaktır. Taraflar tek taraflı olarak gerekli gördükleri taktirde anlaşmayı iptal edebilecektir.

Uzunca bir süredir önemli bir sorun oluşturan bu konunun çözümüne yönelik olarak yapılan bu anlaşmanın, eğitmenlerimize, dalış camiamıza ve dalış turizmimize hayırlı olmasını dileriz.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu