Türkiye sualtı sporları federasyonu sualtı canlı tanıma kartları hazırlandı

Türkiye sualtı sporları federasyonu sualtı canlı tanıma kartları hazırlandı,

Federasyonumuz tarafından Sualtı Canlı Tanıma Kartları hazırlandı. Canlı kartları Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz için 3’er tane olmak üzere 12 adetten oluşuyor. Kartların bir yüzünde dalıcılarımızın sualtında görebilecekleri 12 adet deniz canlısı, arkasında ise yazı, çizi yapmak amacıyla kullanacakları boş bir yüzey bulunuyor. Dalıcılarımız bu yüzün kenarında bulunan cetvel aracılığıyla canlı boyutunu da değerlendirebilirler.

Daha önce bilimsel olarak da gösterildiği gibi sualtında canlı kartı kullanmak, yalnızca dalıcıların bu canlıları tanımasına yaramıyor. Canlı kartı kullanmak hava tüketimini, kaygı durumunu azaltıyor, yüzerlik becerisinin daha kolay kazanılmasını sağlıyor aynı zamanda dalıştan alınan zevki de arttırıyor. Ayrıca dalış merkezlerimiz bu kartları bölgelerindeki türlerin envanterini oluşturmada da kullanabileceklerdir.

Canlı kartlarında kullanılacak canlılar, her denizimizde 1, 2 ve 3 yıldız dalıcının dalabileceği derinliklerde kolayca bulunabilecek canlılar arasından belirlenerek seçildi. Böylece Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz için 1, 2 ve 3 no’lu kartlar hazırlandı. Canlıların “nesli tehdit altında” olanları kırmızı ile çerçevelendi.

Kartların hazırlanması aşamasında türlerin seçimi ve isimlendirilmesinde yoğun emek harcayan Sayın Yar. Doç. Dr. M. Baki Yokeş, Sayın Dr. Bülent Gözcelioğlu ve Sayın Tahsin Ceylan’a şükranlarımızı sunarız. Yıllardır çektiği sualtı fotoğraflarını bu amaç için kullanıma açan Sayın Tahsin Ceylan’a bir kez daha teşekkür ederiz.

 

Doç. Dr. Şahin ÖZEN

TSSF Başkanı