Wakeboard Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası

Wakeboard Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası, 29-31 Temmuz 2016 tarihlerinde Kartepe/Kocaeli’nde düzenlenecektir.

MÜSABAKA                                    :

Adı                  : Wakeboard Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası

Tarihi             : 30-31 Temmuz 2016

Yeri                 : Kartepe Sukay Park Tesisleri / Kocaeli

TEKNİK TOPLANTI                      :

Tarihi             : 29 Temmuz 2016

Yeri                 : Kartepe Sukay Park Tesisleri / Kocaeli

Saati               : 18:00

 • Kulüpler 29 Temmuz 2016 günü 17:00 – 20:00 saatleri arasında Sukayağı Teknik Kurul Üyeleri ile irtibata geçerek antrenman yapabileceklerdir.                        

BAŞVURU KOŞULLARI               :

Başvuru Süresi:

Yarışmaya katılacak olan kulüpler ekte belirtilen yarışma katılım formunu en geç 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Federasyonumuzun İstanbul birimine (0216 348 55 44 numaralı) fakslaması gerekmektedir.

BU TARİHE KADAR BAŞVURU YAPMAYAN KULÜPLER MÜSABAKAYA KESİNLİKLE ALINMAYACAKTIR.

LİSANS İŞLEMLERİ                                 :

Başvuru Süresi:

Müsabakaya başvuru yapacak olan kulüplerin lisans evraklarını eksiksiz olarak son başvuru tarihi olan 20 Temmuz 2016 Çarşamba gününden önce Federasyonumuza ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih sonrasında evrak göndermeleri durumunda lisans işlemleri yapılamayacaktır.

SİSTEMDE YAŞANACAK OLUMSUZLUKLARDAN KULÜPLERİMİZİN MAĞDUR OLMAMASI SEBEBİYLE ZAMANINDA LİSANS EVRAKLARINI GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Lisans işlemleri ile ilgili olarak Federasyonumuzun internet sitesinde formlar bölümünde bulunan lisans işlemleri bölümünden detaylı bilgi alabilir, formlara ulaşabilirler.

YARIŞMA TALİMATI                              :

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 2016 yılı faaliyet programında yer Wakeboard Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası 30-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında Kartepe Sukay Park Tesisleri / KOCAELİ ‘nde yapılacaktır. Teknik toplantı 29 Temmuz 2016 tarihinde saat: 18:00’ da aynı tesisde yapılacaktır.

 1. Kulüpler Gençlik ve Spor il müdürlükleri tarafından tasdikli kafile listelerini teknik toplantıda federasyon yetkililerine teslim edeceklerdir. 2015-2016 sezonunda TSSF tarafından düzenlenen lisanslar geçerli olacaktır. Teknik toplantıya katılmayan ve istenilen evrakları teslim etmeyen kulüpler veya sporcular yarışmaya alınmayacak ve herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca Onaylı Takım listelerinde silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Silinti ve kazıntı yapılan listeler işleme alınmayacaktır.
 2. Sporcular, yarışma için gerekli olan malzemeleri yanlarında getireceklerdir.
 3. Yarışmalara katılacak olan idareci, Antrenör ve Sporcular izinlerini bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır.
 4. Yarışmaya katılacak sporcular Federasyonumuzun sicil lisans talimatı Madde–6’ da belirtildiği üzere sualtı sporlarında lisans çıkarmak için gerekli asgari 09 (dokuz) yaşını bitirmiş olmaları gerekir. 18 (onsekiz) yaş altındaki sporcular; yarışmaya katılabileceklerini bildirir imzalı veli onaylarını Teknik Toplantıda Federasyon yetkililerine teslim edeceklerdir.
 5. Yarışmalara itiraz olması durumunda; itiraz eden kulüpler, Federasyonun Yönetim Kurulunun belirlediği 350 TL ücreti tutanakla Federasyon görevlisine teslim ederek itirazlarını sözlü olarak 15 (onbeş) dakika, yazılı olarak ise 1 (bir) saat içerisinde başhakeme yapabileceklerdir. İtirazlar yarışma bitiminden sonraki 1 (bir) saat içerisinde incelenerek sonuçlandırılacaktır. İtirazı haklı görülen Kulüplerin itiraz ücreti geri ödenecek olup, itirazı haklı görülmeyenlerin ödedikleri itiraz ücreti Federasyona irat kaydedilecektir.
 6. Yarışma anında centilmenliğe aykırı harekette bulunan, kurallara aykırı tutum ve davranış içerisinde olan takımlar hakkında, ilgili Talimatlara göre işlem yapılacaktır.
 7. Yarışmaya takım olarak katılabilmek için her kategoriden en az 4 ( dört ) sporcu en fazla 6 (altı) sporcu yarışabilecektir.
 8. Yarışmalar sonucunda takım sıralamaları yapılırken her kulübün en iyi performansı gösteren 4 ( dört ) sporcusunun derecesi göz önünde bulundurulacaktır.
 9. Eleme yarışmalarında her kategorinin en fazla en iyi 8 ( sekiz ) derecesini yapan sporcular finalde yarışma hakkını elde edeceklerdir.
 10. Yarışlar Bayanlar ve Erkekler kategorilerinde aşağıdaki gruplarda düzenlenecek olup, ayrıca yaş grupları ile ilgili yapılacak öneriler teknik toplantıda değerlendirilecektir.
 • 10-13 Yaş Yıldızlar Bireysel
 • 14-17 Yaş Gençler Bireysel
 • +18 Kulüplerarası Büyükler ve Bireysel Büyükler

*Not: Takım yarışlarında puanlı yarışılabilmesi için +18 yaş grubu olması gerekmektedir.

  1. Yarışlar asgari aşağıda belirtilen hız limitleri teknik toplantıda belirlenecektir.
  2. Yarışta nizami ölçülerde sukayağı parkuru kullanılacaktır.
  3. 29 Temmuz 2016 tarihinde saat 18:00’ da yapılacak olan Teknik toplantıya her kulüpten en az bir yetkilinin (kulüp idarecisi veya antrenörü ) katılması zorunlu olup, katılmayan kulüpler müsabakaya alınmayacaklardır. Katılımın az olması durumunda tüm yaşların birleştirilmesine teknik kurul karar verecektir.
  4. Bireysel veya takım Yarışmalarında en az 4 sporcunun katılmadığı kategorilerde yarışma yapılmayacaktır.
  5. Yarışma esnasında her sporcunun 2 performans turu ve yarışmadan önce isteğe bağlı olarak ve başhakeme bildirilmek kaydıyla 1 adet ısınma turu hakkı olacaktır.
  6. Eleme ve Final yarışmalarının başlangıç saati teknik toplantıda belirlenecektir.
  7. Eleme ve final yarışları 30 Temmuz 2016 tarihinde yapılacaktır.
  8. Ödül töreni 31 Temmuz 2016 saat:17:00’ de yapılacaktır.
  9. Yarışmalara 5 takımadan daha az sayıda takımın başvuru yapması halinde müsabakalar bireysel olarak düzenlenecektir. 5-8 takımın katılımı halinde Federasyon Kupası, 9 ve daha fazla takımın katılımı ile Türkiye Şampiyonası olarak düzenlenecektir.
  10. Harcırah Durumu: 2016 Yılı Müsabakalarında Bireysel sıralamada Gençler ve Büyükler kategorisinde ilk 8 sırayı alanlar ile, Kadın ve Erkek kulüp sıralamasında ilk 6 takım için 4 sporcu, 1 Antrenör veya idareciye tam harcırah, Kadın veya Erkek 1 takımla katılan kulüplere ise sadece 4 sporcuya tam harcırah ödenecektir. Antrenör harcırahı ödemesi için Antrenörlük belgesi şartı aranacaktır. (1 sporcuya yalnızca bir defa harcırah ödemesi yapılacaktır.)
  11. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından, belirli bir hastalığı veya sağlık koşulları nedeniyle, yasaklı olan ilaçları kullanmak zorunda kalan sporcular için Tedavi Amaçlı Kullanım İzni ( TAKİ ) verilebilmektedir. Söz konusu izin için yapılan başvuru ve değerlendirme süreci, WADA’nın belirlediği Uluslar arası Tedavi Amaçlı Kullanım İzni Standartları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çerçevede TAKİ izni verilebilmesi için;
  12. a) Sporcunun söz konusu yasaklı madde veya yöntemi uygulamadığı durumda sağlığının ciddi ölçüde tehlikeye gireceği,
  13. b) Tedavi amaçlı olarak söz konusu maddenin kullanımının sporcunun performansında anlamlı bir değişikliğe yol açmayacağı,
  14. c) Başka yasaklı olmayan hiçbir gerçekçi tedavi yönteminin bulunmadığının kanıtlanması gerekmektedir.Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Talimatı ve TAKİ formu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi web sitesinde Dopingle Mücadele kısmında yer almaktadır.

   Bu çerçevede, TMOK Dopingle Mücadele Komisyonu’ da TAKİ için yapılan başvurularda, söz konusu formun eksiksiz olarak doldurulması ve sporcunun hastalık veya sağlık durumu ile ilgili belgeleri ile başka tedavi seçenekleri ile sonuç alınamadığına ilişkin belgelerin forma eklenmesi gerekmektedir.

  15. Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) arasında 24 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan protokol uyarınca Türkiye’de dopingle mücadeleyi etkin bir şekilde yürütmek amacıyla Haziran 2011’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde “Dopingle Mücadele Komisyonu” kurulmuş, Komisyon tarafından hazırlanan “Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı” 23 Eylül 2011 tarihinde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA)’nın tüm ülkeler ve uluslararası federasyonlarca kabul edilmiş olan Dopingle Mücadele Kuralları (CODE) çerçevesinde hazırlanan “2016 Yılı Yasaklılar Listesi Uluslararası Standartları”nı resmi web sitemizde yayımlayarak Spor Kulüplerimizin, Antrenörlerimizin ve Sporcularımızın bilgisine sunulmuştur.Buna göre Yurtiçi ve Yurtdışı tüm faaliyetlerde yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta Kulüp, Antrenör ve Sporcuların ilgili talimatlarca belirlenen kuralları kabul etmiş sayılıp, gerektiğinde Federasyonumuz Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.
  16. Bu talimatta yer almayan konularda Uluslar arası ( CMAS ) ve TSSF yarışma kuralları geçerli olup, gerektiğinde talimatta yer alan kurallarla ve diğer kurallarla ilgili değişiklikleri ve müsabaka tarih ve yer değişikliği yapmakla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı yetkilidir.

Yarışma Talimatı ve Başvuru Formu için tıklayınız.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU