Formlar

TSSF E-Devlet Uygulamaları

 

ANTRENÖR İŞLEMLERİ

CANKURTARMA

DONANIMLI DALIŞ

HAKEM LİSANSLARI

MİLLİLİK BELGESİ İŞLEMLERİ

SPORCU LİSANSLARI

ÖNEMLİ:

 Kulüp, Antrenör ve Sporcularımızın Dikkatine!

 1. Lisans işlemlerinin faaliyet takviminde yayınlanan taslak programa göre müsabaka tarihlerinden en az 1 (bir) ay önce Federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.
  SİSTEMDE YAŞANACAK OLUMSUZLUKLARDAN KULÜPLERİMİZİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN ZAMANINDA LİSANS EVRAKLARINI GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.
 2. Lisans  işlemlerinde Federasyonumuza ait olan formların kullanılması ve aşağıdaki evrakları eksiksiz olarak Federasyonumuza bildirilmesi gerekmektedir. Federasyonumuza ait olmayan formların kullanılması veya eksik evrak getirilmesi durumunda lisans işlemleri keskinlikle yapılmayacaktır.
 3. 2015 sezonunda ekli “Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Raporu Düzenlenmesine ilişkin 2014/29 sayılı Genelgesine” istinaden düzenlenen Sağlık Raporu örnekleri kullanılacaktır.
 4. İletişim Bilgileri; Sporcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla, tescil, vize, transfer işlemlerinde sporculara ait bilgi formunda yer alan bilgiler ( telefon, cep telefonu, e-posta, kan grubu) mutlaka bildirilmelidir.

TESCİL, VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİ 

Yeni (İlk) Lisans İşlemlerinde Gerekli Evraklar (SPORCU TESCİL)

 1. Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi (resimler yapıştırılmış olacak).
 2. Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi.
 3. 2014/29 sayılı Genelge’de yer alan EK-5 FORMUNDA BELİRTİLEN DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU
 4. 3 adet vesikalık resim (2 tanesi Tescil Fişlerine yapıştırılacak)
 5. Lisans takip ve istek formu. (Kulüp için çoklu lisans başvurularında hazırlanacak)

Vize işlemlerinde gerekli belgeler (SPORCU VİZE)

 1. Vize  Formu.  (Kulüp sporcuları için kulüp tarafından onaylanmış)
 2. 2014/29 sayılı Genelge’de yer alan EK-5 FORMUNDA BELİRTİLEN DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU
 3. 1 adet vesikalık resim
 4. Eski lisans. (Kayıp ise Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
 5. Lisans takip ve istek formu. (Kulüp için çoklu lisans başvurularında hazırlanacak)

Transfer işlemlerinde gerekli belgeler (SPORCU TRANSFER)

 1. Yeni kulübü adına iki adet tescil fişi.
 2. İlişiksiz/Yetki belgesi, Transfer taahhütnamesi.
 3. Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu).
 4. 3 adet vesikalık resim (2 tanesi Tescil Fişlerine yapıştırılacak)
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. Lisans takip ve istek formu. (Kulüp için çoklu lisans başvurularında hazırlanacak)

Spor Kulüplerimizin ve Antrenörlerimizin Dikkatine “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” Hakkında

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait 02.10.2019 tarihli ve 23642684 sayılı yazıda, 30.09.2019 tarihli ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Oluru ile “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” nin yürürlüğe konulduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Yönergenin “Ortak hükümler” başlıklı 42 nci maddesinin (7) nci bendi gereğince, “Sporcu lisansı için sağlık raporu almak üzere başvuran kişiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile hizmet sunucularına başvurur. Sporcu lisansı dışında sosyal faaliyet amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu alınması zorunlu değildir. Kişilerden alınacak beyan formu ile spor faaliyetlerine katılım sağlanabilir.” hükmü getirilmiştir.

Buna göre; Spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak üzere “sporcu lisansı” alacak kişiler ile okul spor faaliyetlerine katılmak üzere “sporcu öğrenci lisansı” alacak kişilerin  “Sağlık Raporu” alabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı birimlerden sevk almaları gerekmektedir (Ek-1).

Söz konusu sevk işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından Bakanlığımız Spor Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecektir (Ek-2). Sporcu lisansı ve sporcu öğrenci lisansları için alınacak sağlık raporları, Bakanlığımız Spor Bilgi Sistemi ekranından elektronik olarak görüntülenecektir.

NOT: Bu işlem sağlık raporunu ilgili sağlık kuruluşu veya aile hekimliğinin vermemesi durumunda yapılacaktır. Daha önce alınan hekim raporunda PROTOKOL NUMARASI olduğu sürece bu işlemin yapılması gerekmemektedir. 

 1. İlgi yazı için tıklayınız.
 2. Sevk Kağıdı için tıklayınız.
 3. Sevk İşlem Süreci için tıklayınız.

 


PADI ve SSI dalış sistemleri arasında yapılan protokol :

Yetkilendirme işlemlerinin yapılabilmesi için PADI ve SSI eğitmenleri tarafından aşağıdaki dokümanları, çalışacakları TSSF Yetkili Dalış Merkezi aracılığı ile bir dosya halinde Federasyonumuza ulaştırmaları gerekmektedir.

 1. Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınan “Adli Sicil Kayıt Belgesi”.
  * Belgenin verileceği kurum bölümünde “Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu” yazmalıdır. Bu belge E-Devlet uygulamasından da alınabilmektedir.
 2. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan “Son 3 yıl içerisinde bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde bir yıldan daha fazla cezası yoktur” şeklindeki belge.
 3. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Su kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak, (Dilekçe Örneği)
 4. En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu ispat eden bir mezuniyet belgesi kopyası.
 5. Eğitmen / Rehber Dalıcı Sağlık Raporu (TSSF Donanımlı Dalış Talimatı Form 11). Bu sağlık raporu bir sualtı hekimi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 6. Dalış Kuruluşu Eğitmen / Rehber Dalıcı Çalışma Sözleşmesi (TSSF Talimatı Form 3).
  *Bu sözleşme hem PADI veya SSI Dalış Eğitmeni hem de Dalış Merkezinin Yetkili tarafından imzalanmalıdır.
 7. Yetkili Kişiler ve Dalış Eğitmeni İmza Örnekleri (TSSF Talimatı Form 4).
  *Bu formda PADI veya SSI Dalış Eğitmeni ile Dalış Merkezi Yetkilisinin imza örnekleri bulunmalıdır.
 8. Eğitmen ödentilerinin ödendiğine dair makbuz (TSSF İstek Formu).
  *Bu formu doldurarak TSSF ye yıllık dalış eğitmenliği harcınızı Kredi Kartı Bilgilerinizi yazarak kredi kartı ile ödeyebilir veya EFT/Havale gerçekleştirerek banka dekontu numarasını yazabilirsiniz.
 9. PADI veya SSI Türkiye Temsilciliğinden alınan öğretme yetkisine dair onaylı yazı.
 10. PADI veya SSI Dalış Eğitmenliği kartınızın fotokopisi.
  *Belgenizi yetkili dalış merkezi kanalıyla TSSF ye sunduğunuz an itibariyle PADI veya SSI daki eğitmenlik kaydınızın “Öğretebilir” statüde olması çok büyük önem taşımaktadır. Yetkili bir TSSF Dalış Merkezi bünyesinde çalışmaya başlamak için müracaat etmeden evvel PADI veya SSI Eğitmenlik belgenizi yenilediğinize ve öğretebilir statüde olduğunuza emin olunuz. Dijital eğitmen kartı kullanan Eğitmenlerin Türkiye temsilcileri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.